ඔන්න එහෙනං අපිත් ගියා..

kasun_kbp

Well-known member
 • May 12, 2015
  17,342
  1
  55,924
  113
  Kaduwela
  𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟𝑎𝑡𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑜𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑛𝑒𝑤 𝑙𝑖𝑓𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑟𝑜! 🥂 🎉🎊

  𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑙𝑜𝑜𝑘 𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝐴𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎 𝐷𝑜𝑜𝑝𝑎𝑡ℎ𝑎. 🥰
   

  Madhu94

  Well-known member
 • Aug 19, 2021
  1,009
  1,368
  113
  Happy for you bro.. I remember your username. Never go back to Sri Lanka. IMO it is a shithole, and if given the chance, everyone with enough qualifications would leave.
   

  jamiezue

  Well-known member
 • Jul 28, 2008
  9,677
  1
  5,979
  113
  -~උලක් උඩ-~
  𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟𝑎𝑡𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑜𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑛𝑒𝑤 𝑙𝑖𝑓𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑟𝑜! 🥂 🎉🎊

  𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑙𝑜𝑜𝑘 𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝐴𝑛𝑎𝑡ℎ𝑎 𝐷𝑜𝑜𝑝𝑎𝑡ℎ𝑎. 🥰
  කඩුවෙල අනාත දූපතට අයිති නැද්ද?:lol:

  By the way , good luck op
   
  • Haha
  Reactions: 2osama

  Thu Nodakin

  Well-known member
 • Nov 25, 2016
  1,707
  2,963
  113
  සුබ සහෝ..
  ෆෝට්බොල් මැච් එකක් බලලා ආතල් එකේ ඉදපන්..💚
  ජය
  :ROFLMAO: :ROFLMAO:ෆුට්බෝල් හැර කරන්න දේවල් ඕනෑතරම් නෙදලන්ඩ්ස් වල තියනව බන්.
   
  • Like
  Reactions: Chimpanzee Putha