කල්ලතෝනි රටවල් වලට යන්න කලින් මේක අහපන්

dilann

Well-known member
 • Jul 6, 2018
  32,599
  88,448
  113
  එකමත් එක රටක
  අඩෝ මේකෙ @asliyanage ත් මට ඔය වගේම උත්තරයක් දුන්නා උගෙන් ඇහුවම 🤭

  L1MSfrn.jpg
   

  asliyanage

  Well-known member
 • Nov 2, 2006
  3,548
  7,859
  113
  Colombo
  කෙනෙක් මනුශ්ය ලෝකේ උපදින්න පිනක් තියෙන්නේ ඔනේ, එ වගෙම දර්මය අසන තෑනක උපදින්න එකාට ඊට වඩා පිනක් තියෙන්න ඔනි. එකට වෙනම පාර්තනා කරන්න ඔනි
  අඩෝ මේකෙ @asliyanage ත් මට ඔය වගේම උත්තරයක් දුන්නා උගෙන් ඇහුවම 🤭

  L1MSfrn.jpg
   
  • Haha
  Reactions: dilann

  dilann

  Well-known member
 • Jul 6, 2018
  32,599
  88,448
  113
  එකමත් එක රටක
  කෙනෙක් මනුශ්ය ලෝකේ උපදින්න පිනක් තියෙන්නේ ඔනේ, එ වගෙම දර්මය අසන තෑනක උපදින්න එකාට ඊට වඩා පිනක් තියෙන්න ඔනි. එකට වෙනම පාර්තනා කරන්න ඔනි
  ඔය ආච්චිත් කියන්නේ ඒක තමයි :rofl:
   

  asliyanage

  Well-known member
 • Nov 2, 2006
  3,548
  7,859
  113
  Colombo
  එය කියන්නෙ වෙන එකක්, කෙනෙක් පින් කරල පර්තන්න කරන බටහිර රටක ඉපදෙන්න ඔනෙ කියල. එකගෙ පිනෙන් එය බටහිර රටක ඉපදෙන්න පුලුවන්. එත් එයගෙ ඊලන්ග භවය ගොඩක් වෙලවට මනුශ උපතක් වෙන්නේ නෑහ. මොකද දර්මය ගෙන දෑනීමක් නෑති නිසා. එක නිකන් තාවකලික සෑපක් විතරයි
  ඔය ආච්චිත් කියන්නේ ඒක තමයි :rofl:
   

  dilann

  Well-known member
 • Jul 6, 2018
  32,599
  88,448
  113
  එකමත් එක රටක
  එය කියන්නෙ වෙන එකක්, කෙනෙක් පින් කරල පර්තන්න කරන බටහිර රටක ඉපදෙන්න ඔනෙ කියල. එකගෙ පිනෙන් එය බටහිර රටක ඉපදෙන්න පුලුවන්. එත් එයගෙ ඊලන්ග භවය ගොඩක් වෙලවට මනුශ උපතක් වෙන්නේ නෑහ. මොකද දර්මය ගෙන දෑනීමක් නෑති නිසා. එක නිකන් තාවකලික සෑපක් විතරයි
  මනුෂ්‍ය උපතක් ගැන නෙවෙයි බන් කියන්නේ ඔය. උබ කියපු මිත්‍යාදෘෂ්ටික නොවන රටක ඉපදෙන්න පින් කරන්න ඕනේ කියලා.
  උබ කියන්නෙත් ඒක නේ.
   

  asliyanage

  Well-known member
 • Nov 2, 2006
  3,548
  7,859
  113
  Colombo
  මනුෂ්‍ය උපතක් ගැන නෙවෙයි බන් කියන්නේ ඔය. උබ කියපු මිත්‍යාදෘෂ්ටික නොවන රටක ඉපදෙන්න පින් කරන්න ඕනේ කියලා.
  උබ කියන්නෙත් ඒක නේ.
  බටහිර රටක ඉපදෙන එක ලන්කවෙ ඉපදෙනවට වඩ හොන්ඩ වෙන්නේ නෑහ. ලන්කවෙ ඉපදුන කෙනෙක්ට ඔනෙ නම් දර්මය අහල මෙ සන්සාරෙන් එත්‍ර වෙන්න පුලුවන්(නිවන්). එතකොට අයෙ සන්සරෙ කවදාවත් ඔය දුප්පත් රටවල ඉපදිල දුක් විදින්න ඔනි නෑහ නෙ. එත් ඉතින් බටහිර රටක ඉපදෙන එක ලොකික ව බලුවම හොන්ඩඉ කියල කෙනෙක්ට තෙරෙන්න පුලුවන්.ඊත් එක සම්පූනයෙන්ම වරදි. මොකො මනුශ්ය ජීවිතය අවුරුදු 60/70 උනත් සතර අපායට වෑටුනොත් කල්ප ගානක් දුක් විදින්න එනව. එකා කාටවත් පෙන්නෙ නෑහ. එකයි ඔය වගෙ මොඩ කතා කියන්නෙ.
   
  • Like
  • Haha
  Reactions: Tz4400 and dilann

  dilann

  Well-known member
 • Jul 6, 2018
  32,599
  88,448
  113
  එකමත් එක රටක
  ලන්කවෙ ඉපදුන කෙනෙක්ට ඔනෙ නම් දර්මය අහල මෙ සන්සාරෙන් එත්‍ර වෙන්න පුලුවන්(නිවන්). එතකොට අයෙ සන්සරෙ කවදාවත් ඔය දුප්පත් රටවල ඉපදිල දුක් විදින්න ඔනි නෑහ නෙ
  පිස්සුද බන් ?
  දැන් ලංකාවේ උපදින එක දුප්පත් රටක උපදින එක නෙවෙයි ද ??
   

  asliyanage

  Well-known member
 • Nov 2, 2006
  3,548
  7,859
  113
  Colombo
  කෙනෙක් ලන්ක මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතෙ විදින දුක දෑකල බටහිර රටවල් හොන්ඩඉ කියනන් පුලුවන්. එක මෙ ජීවිතෙ විතරක් ගලපල බලුවොත් ඈත්ත වෙන්න පුලුවන්. ඊත් සන්සාර ඉස්සරහට ගලපල බලුවොත් ලන්කව වගෙ රටක ඉපදිල දර්මය අහල නිවන් දකින්න මග පාද ගන්න එක ලොකුම දෙයක්. එක තාවකාලික නෑහ.
   

  dilann

  Well-known member
 • Jul 6, 2018
  32,599
  88,448
  113
  එකමත් එක රටක
  ඊත් සන්සාර ඉස්සරහට ගලපල බලුවොත් ලන්කව වගෙ රටක ඉපදිල දර්මය අහල නිවන් දකින්න මග පාද ගන්න එක ලොකුම දෙයක්. එක තාවකාලික නෑහ
  උබ දන්නා ලංකාවේ ඉපදිලා නිවන් දැකපු එකෙක් කියපන්
   
  • Haha
  Reactions: speedmalli

  sheila222

  Well-known member
 • Nov 24, 2021
  485
  669
  93
  කෙනෙක් ලන්ක මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතෙ විදින දුක දෑකල බටහිර රටවල් හොන්ඩඉ කියනන් පුලුවන්. එක මෙ ජීවිතෙ විතරක් ගලපල බලුවොත් ඈත්ත වෙන්න පුලුවන්. ඊත් සන්සාර ඉස්සරහට ගලපල බලුවොත් ලන්කව වගෙ රටක ඉපදිල දර්මය අහල නිවන් දකින්න මග පාද ගන්න එක ලොකුම දෙයක්. එක තාවකාලික නෑහ.
  අනේ බන් මේ දහසක් මල් විකසිත වන මේ සොදුරු උදෑසනේ කුනුහරුප අහගන්නැතුව වෙන වැඩක් පලක් කරගනින්කෝ
   
  • Haha
  Reactions: Bart_Allen

  nicjosh83

  Well-known member
 • Oct 19, 2018
  30,640
  16,937
  113
  ගූ 70 යි ආච්චි.

  කෙනෙක් ලන්ක මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතෙ විදින දුක දෑකල බටහිර රටවල් හොන්ඩඉ කියනන් පුලුවන්. එක මෙ ජීවිතෙ විතරක් ගලපල බලුවොත් ඈත්ත වෙන්න පුලුවන්. ඊත් සන්සාර ඉස්සරහට ගලපල බලුවොත් ලන්කව වගෙ රටක ඉපදිල දර්මය අහල නිවන් දකින්න මග පාද ගන්න එක ලොකුම දෙයක්. එක තාවකාලික නෑහ.
  මේකටනම් ඇඩුනා ප්‍රෙන්. 🤭
  ------ Post added on Jan 30, 2023 at 5:33 AM
   

  asliyanage

  Well-known member
 • Nov 2, 2006
  3,548
  7,859
  113
  Colombo
  දෑන් කාලෙ නම් ඉස්සර වගෙ රහත් වෙච්ච අය නෑතුව ඈති, හිටියත් ඉටින් හොය ගන්න අමරුඉ, මොකො රහත් උනත් ඔක කිය කිය යන්නෙ නෑති නිස, ඉස්සර නම් ඔනෙ තරම් ඉන්දල තියෙන්වා.
  උබ දන්නා ලංකාවේ ඉපදිලා නිවන් දැකපු එකෙක් කියපන්

  ------ Post added on Jan 30, 2023 at 5:54 AM
   
  • Haha
  Reactions: dilann

  aneasarayana

  Well-known member
 • Oct 13, 2013
  3,428
  2,670
  113
  මම හිතන්නේ කට්ටිය දෙක පටලවාගෙන ඉන්නේ. ඔය හැම රටකම වගේ ධර්මය තියෙනවා. ඒ ධර්මය පිළිපදින මිනිස්සු ඉන්නවා. මහන වෙච්ච අයත් ඉන්නවා. කෙනෙක් බුද්ධාගමේ කිව්ව පළියට ඒ මනුස්සයා සම්‍යක් දෘෂ්ටිකවත් වෙන ආගමක කිව්ව පළියට මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙන්නෙත් නැහැ.
  උදාහරණයක් විදියට මම බුද්ධාගමේ මිනිස්සු දැකල තියෙනවා දිව්‍ය ලෝකේ යන්න ටාගට් කරගෙන පිං කරනවා. තව සෙට් එකක් හාමුදුරුවරු පිටිපස්සෙන් වැටිලා පිස්සුවෙන් වගේ දඟලනවා. තව කට්ටියක් නමට විතරයි බුද්ධාගමේ. තව සෙට් එකක් පහන් පූජා මල් පූජා විතරක් කරගෙන ඉන්නවා ඒක තමයි බුද්ධාගම කියල හිතාගෙන.
  බලාගෙන ගියාම ඔය සෙට් ඔක්කොම මිත්‍යා දෘෂ්ටික අය. හැබැයි ආගම බුද්ධාගම.
  හරියට බැලුවොත් බුද්ධාගම කියල ආගමක් නැහැ ධර්මයක් විතරයි තියෙන්නේ.
  වෙන ආගම්වල අය ඉන්නවා කිසිම වැරදි වැඩක් කරන්නේ නැති දෘෂ්ටි ගතවෙලා නැති අය. ඒ අය නිවන් මාර්ගයට දුර වෙන්න පුළුවන් හැබැයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි කියන්න බැහැ මොකද කිසිම දේකට දෘෂ්ටි ගතවෙලා නැති නිසා.