ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ භාවිත වන තාක්ෂණික උපක

samirad

Active member
 • Aug 6, 2006
  838
  133
  43
  07. LED Stumps and Bailsවිකට්ටුවේ පන්දුව වැදුණු විගස LED බල්බ දැල්වෙන Stumps and Bails ඔබ දැක ඇති. මෙය නිර්මාණය කර ඇත්තේ “බ්‍රොන්ටේ එකර්මන්” නම් පුද්ගලයෙක් විසින්. මෙවැනි Stumps and Bails යුගලයක් නිර්මාණය වෙනුවෙන් එක් තරඟයකට ලක්ෂ 25ක පමණ වියදමක් දැරීමට සිදුවන බව පැවසෙනවා
  iPL touranment ekatama kochchra viyadam wenawa athida
   

  ShiningStar

  Well-known member
 • Dec 27, 2017
  7,252
  7,116
  113
  all this technology just to see a ball moving on the ground. look what kind of technology our public transport sector is using. our people are going on buses built on lorry lorry chassis
   

  ulta

  Well-known member
 • Jan 7, 2011
  3,376
  491
  83
  සිහිනලන්තය
  07. LED Stumps and Bailsවිකට්ටුවේ පන්දුව වැදුණු විගස LED බල්බ දැල්වෙන Stumps and Bails ඔබ දැක ඇති. මෙය නිර්මාණය කර ඇත්තේ “බ්‍රොන්ටේ එකර්මන්” නම් පුද්ගලයෙක් විසින්. මෙවැනි Stumps and Bails යුගලයක් නිර්මාණය වෙනුවෙන් එක් තරඟයකට ලක්ෂ 25ක පමණ වියදමක් දැරීමට සිදුවන බව පැවසෙනවා
  iPL touranment ekatama kochchra viyadam wenawa athida
  ඒ වගෙම උන් හම්බ කරනවානේ නේද...