කීයක්හරි දාපල්ලකො මේකට

AnuradhaRa

Well-known member
 • Dec 25, 2010
  33,770
  1
  13,036
  113
  38
  Negombo
  මං බොරු බං උඹලට කිව්වෙ
  ඕක මගෙ එකවුන්ට් එකක්
  මට ups එකට බැටරියක් ගන්නෝන
  තව ලැප් එකට හාඩ් එකක් තාම හොයාගන්න බැරි වුණා
  බොරු කිව්වට සමා වෙන්න :cry:
   
  Last edited:

  ~Pirate~

  Well-known member
 • Dec 24, 2012
  2,314
  686
  113
  මං මීගමුවෙ
  මේ පිලියන්දල කට්ටියක්, උදව්වක් කරන්න හැදුවෙ

  මං බොරු බං උඹලට කිව්වෙ
  ඕක මගෙ එකවුන්ට් එකක්
  මට ups එකට බැටරියක් ගන්නෝන
  තව ලැප් එකට හාඩ් එකක් තාම හොයාගන්න බැරි වුණා
  බොරු කිව්වට සමා වෙන්න :cry:
  WTF
   

  CorD SaC

  Well-known member
 • Feb 4, 2015
  7,559
  4,809
  113
  ගොනා ලෙවල් එකෙන් වෙනම සීන් එකකට නේ ඔයා එන්නෙ Nice try ඕයි:rofl:
   
  • Haha
  Reactions: Stimulus mind

  dilw

  Well-known member
 • May 13, 2015
  2,305
  1
  1,366
  113
  මං බොරු බං උඹලට කිව්වෙ
  ඕක මගෙ එකවුන්ට් එකක්
  මට ups එකට බැටරියක් ගන්නෝන
  තව ලැප් එකට හාඩ් එකක් තාම හොයාගන්න බැරි වුණා
  බොරු කිව්වට සමා වෙන්න :cry:
  උබට නම් ලබන ආත්මෙත් හිගා කන්න වෙයි ඔහොම වැඩ කරලා :mad::mad::mad:
   

  weer 11

  Well-known member
 • Jan 14, 2018
  1,766
  2,704
  113
  මං බොරු බං උඹලට කිව්වෙ
  ඕක මගෙ එකවුන්ට් එකක්
  මට ups එකට බැටරියක් ගන්නෝන
  තව ලැප් එකට හාඩ් එකක් තාම හොයාගන්න බැරි වුණා
  බොරු කිව්වට සමා වෙන්න :cry:
  උබ බොරුද කිව්වේ:-

  AnuradhaRa - ඔව් මහත්තයා


  මේක උබේ එකව්න්ට් එකද:-

  AnuradhaRa - නෑ...නෑ....ඔව් ...ඔව්....මහත්තයා

  4cdae34380791afa6d971e0611ea8d2c.jpg

   

  Zeuz

  Well-known member
 • Oct 2, 2020
  3,297
  5,669
  113
  Somewhere in this world
  මං බොරු බං උඹලට කිව්වෙ
  ඕක මගෙ එකවුන්ට් එකක්
  මට ups එකට බැටරියක් ගන්නෝන
  තව ලැප් එකට හාඩ් එකක් තාම හොයාගන්න බැරි වුණා
  බොරු කිව්වට සමා වෙන්න :cry:
  ඊය බං සිරාවටම පිලිකුලක් ආව උබ ගැන
   

  Voldemort Bro

  Well-known member
 • Jan 1, 2020
  4,169
  5,792
  113
  121
  Hogwarts
  මං බොරු බං උඹලට කිව්වෙ
  ඕක මගෙ එකවුන්ට් එකක්
  මට ups එකට බැටරියක් ගන්නෝන
  තව ලැප් එකට හාඩ් එකක් තාම හොයාගන්න බැරි වුණා
  බොරු කිව්වට සමා වෙන්න :cry:
  Ubata saha gahano apita me karapu boruwata😌
   
  Last edited: