කෙනෙකු සසරේ කළ පිනක් නිසා ලැබුණු සැප සම්පත් දිහා බලා සතුටුවීමෙන් අපිට ලැබෙන ආනිසංස .

asliyanage

Well-known member
 • Nov 2, 2006
  6,486
  10,868
  113
  Colombo
  🌸 කෙනෙකු සසරේ කළ පිනක් නිසා ලැබුණු සැප සම්පත් දිහා බලා සතුටුවීමෙන් අපිට ලැබෙන ආනිසංස ....🌸🙏

  අපි දක්ෂ වෙන්න ඕන සසරේ පින් කරලා ඒ පිනේ ආනිසංස විඳින කෙනා දිහා බලලා සතුටු වෙලා අනුමෝදන් වෙන්න. ඒ පිනට ඊර්ෂ්‍යා කරන්න හොඳ නෑ... ඒ කෙලෙස් සිත ඔබව තව තවත් සැපයෙන් ඈත් කරනවා... මේ ජිවිතයේ වගේම සසර පුරාම.
  ඇත්තටම පින කියල කියන්නෙ හරි පුදුම දෙයක්. පින ගැන අපට කියා දෙන්නෙත් අපේ බුදුරජාණන්වහන්සේ. පින් කරන කෙනාට ලැබෙන සැප විපාක ගැන කියා දෙන්නෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ. පිනේ තිබෙන පුදුම ස්වභාවය තමයි යම් කෙනෙක් පිනක් රැස්කළොත් ඒ පිනේ විපාක විදිහට එයාට සැප සම්පත් ලැබෙනවා. මෙහි තිබෙන තවත් පුදුම වියයුතු දෙය තමයි, ඒ සැප සම්පත තව කෙනෙකුට ලැබෙන්නේ නෑ.
  පින කරන කෙනාට ම තමයි ඒ සැප සම්පත් ලැබෙන්නේ. බුදුරජාණන්වහන්සේ අපට පෙන්වා දෙනවා යම් කෙනකුට ලස්සන රූපයක් ලැබෙනවා නම් පිනෙහි ඵලයක් විදිහට කියල. ඒ වගේම තමයි මිහිරි කටහඬක් ලැබෙනව නම්, ඒකත් එයා කළ පිනේ විපාකයක් විදිහටයි ලැබෙන්නේ. හොඳ ඇඟපසඟින් යුක්ත ශරීරයක් එයාට ලැබෙනවනම් ඒකත් ලැබෙන්නේ පිනේ විපාකයක් විදිහටයි. ඒ වගේම තමයි යම් කෙනෙකුට ඉහළ සමාජ තත්ත්වයක් ලැබෙනවනම්, පිරිවර සම්පත් ලැබෙනවනම්, ලස්සන වාහනක්, ගෙයක් ලැබෙනවා නම් ඒකත් ලැබෙන්නේ කළ පිනක විපාකයක් විදිහටයි...

  රැස් කරනා පින - එයි පසු පස්සේ
  සැප සලසන්නට- හැම තිස්සේ
  මේ රැස් කරනා - පින එනවාමයි
  යන යන ගමනේ - පසු පස්සේ

  අප්‍රමාණව පින් කරන්න ....
   

  lankalk

  Well-known member
 • May 14, 2023
  2,257
  3,105
  113
  ප්‍රක්ඥ අවදිවීමකින් තොර පිනේ විපාකය කුසලය අහිමි කරනවා ,අකුසලයට දොර අරිනවා. කිරියේත් බහුතරය ඒ විදියට පින පල දුන් අය