කෙරවලපිටිය බලාගාරය ඇමරිකාවට දීමක් නොවේ ඇමරිකානු සමාගමකට දීමක්🤭 🤭🤣

^Night Fury^

Well-known member
 • Jan 8, 2011
  7,907
  1,234
  113
  -In Darkness-
  මූට බැනලා වැඩක් නෑ බං. මූ අමු ගොනා වුනත් කොළඹින් වැඩි ඡංද වලින් පත් වෙනකොට හිතලා බලන්න ඕනේ කවුද ඇත්තටම ගොන්නු කියලා :lol: