කොටි පොලීසියේ සිටි හාමුදුරුවෝ

Yudewwa

Well-known member
 • Oct 8, 2023
  515
  721
  93
  මෙන්න මේක අනිවාර්යෙන් බලපන්. යුද්දේ මොකද්ද ? කොටි කෙල්ලෝ අඩල මේ කොල්ල යනවා කිව්වම නිදහස් වෙලා.

  මේ කතාවේ කියන කොටි පොලිසියේ ලොක්ක නඩේෂන් සහ ඔහුගේ බිරිද ගැන තමයි ගුණදාස කපුගේ කියන
  "සිංහල සින්දු කියන, නළලේ තිලක තියන කිරිල්ලියේ" සින්දුවේ කියවෙන්නේ.   
  Last edited: