කොස්ගම කෑම්ප් එක පුපුරනවා..

2osama

Well-known member
 • Oct 25, 2010
  14,763
  5,290
  113
  මාලඹේ
  තවම වන්දි දීලත් නැහැලු කොස්ගම කැඩිච්ච සිංහළ මිනිස්සුන්ගේ කඩවලට.
  😬😬😬