කෝප් කමිටුවේ හොඳම සබාපති කවුද?

කෝප් කමිටුවේ හොඳම සබාපති කවුද?

 • ඩීව් ගුණසේකර

  Votes: 3 4.7%
 • සුනිල් හඳුන්නෙත්ති

  Votes: 50 78.1%
 • චරිත හේරත්

  Votes: 8 12.5%
 • රංජිත් බණ්ඩාර

  Votes: 3 4.7%

 • Total voters
  64

Stimulus mind

Well-known member
 • Feb 27, 2021
  24,045
  122,130
  113
  Los Alamos
  hq720.jpg
   
  • Haha
  Reactions: Dead Cupid

  ara88

  Well-known member
 • Jan 11, 2021
  2,282
  4,243
  113
  රංජිත් බංඩාරටත් ඡන්දය දුන්න උන් දෙන්න කවුද මේ කිරියේ ඉන්න ?? එකෙක් නම් @2osama වෙන්න පුළුවන්.
   

  ruchira55

  Well-known member
 • Mar 23, 2012
  32,501
  24,559
  113
  ඩීවී ගුනසේකරයා නාකියි. හඳුන්නෙත්තිගෙ ඇඟිලි නෑ. චරිත හේරත් රංජිත් බන්ඩාර දැක්කම ගෝටාබේ දකිනකොට හිතට ආපු ගෞරවනීය පීලිං එක එනවා. ඒ පීලිං එකට මම හරි ආසයි.
   

  shenat

  Well-known member
 • May 13, 2007
  41,978
  60,200
  113
  ආශ්චර්යමත් රටක
  • Haha
  Reactions: Xi Jinping