ගණිත ගුරුතුමිය - 2🥴

nygel

Well-known member
 • Jun 26, 2022
  696
  1,009
  93
  nedakin youtube higanno :lol:

  ekiwath genalla..me yana widihata mun pare inna higannoth genalla interview karanna gannawa...

  anyway, she is pretty,,too much makeup tho..api iskole yana kale balala gedara awith athata gatthu type teacherslage look eka have :lol:
  Ow Prasidda wena Hama ekawama gennanawa, higannunwa gennannenm na un inna thanata ghin krla thibune