ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය කොරෝනා පාලනයෙන් ගිලිහෙමින්.. රෝගීන්ගේ සුලමුල සොයා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක්…

maharagama123

Active member
 • Nov 4, 2016
  502
  152
  43
  මේ පාරනම් අපේ හු#තලාට කෙලවෙන්නෙ දුවන්න පාර මදි වෙන්න
  අප්පච්චි ගාපු එඋන් පාන් කියා ගන්න බරුව ඉන්නෙ
  එ අතර ඉන්නවා ගොන් අතල් ඩෙන එඋන් තාම,තව එකෙක් දෙන්නෙක් යටියන් තොට යන කොට අප්පච්චි ව රෑටත් හිනෙන් පෙනේ