ගම්මිරිස් Export කරන්න Buyer කෙනෙක් හෝයාගන්න

ravihara123

Member
Jan 3, 2019
1
1
3
මේ ටිකේ කොරෝනා නිසා ගෙදරට වෙලා ඉන්න එකේ පොඩියට export වැඩක් කරන්න හිතුවා. ඉතින් මේ එකට අලුත් නිසා buyer කෙනෙක් set කරගන්න ක්‍රමයක් මන් දන්නේ නැහැ. දන්න කෙනෙක් ඉන්නව නම් විදිහක් කියන්න ලොකු උදවුවක්🙏🙏
 
Last edited:
 • Like
Reactions: tha123

diula123

Well-known member
 • Jun 22, 2009
  383
  265
  63
  මේ ටිකේ කොරෝනා නිසා ගෙදරට වෙලා ඉන්න එකේ පොඩියට export වැඩක් කරන්න හිතුවා. ඉතින් මේ එකට අලුත් නිසා buyer කෙනෙක් set කරගන්න ක්‍රමයක් මන් දන්නේ නැහැ. දන්න කෙනෙක් ඉන්නව නම් විදිහක් කියන්න ලොකු උදවුවක්🙏🙏
  Pepper mona grade da oya gawa thiyenne