ගල්තැටියේ පුච්චන පොල් රොටී

harindugamlath

Well-known member
 • Dec 18, 2008
  23,657
  1,034
  113
  කඩේ දැන් නෑ වගේ මචෝ...:sorry:
  දවස් 3ක් විතර දේවාලෙන් එහාට සෑහෙන දුරක් බැලුව හම්බවුනේ නෑ..:sorry::sorry:
   

  Screw SL

  Banned
 • Jan 4, 2013
  11,479
  712
  113
  39
  No Longer in Elakiri
  කඩේ දැන් නෑ වගේ මචෝ...:sorry:
  දවස් 3ක් විතර දේවාලෙන් එහාට සෑහෙන දුරක් බැලුව හම්බවුනේ නෑ..:sorry::sorry:
  ගල්තැටියවත් නැද්ද බොලව්, අපිවත් ගිහින් පුච්ච ගන්න.. :sorry:
   

  harindugamlath

  Well-known member
 • Dec 18, 2008
  23,657
  1,034
  113
  ගල්තැටියවත් නැද්ද බොලව්, අපිවත් ගිහින් පුච්ච ගන්න.. :sorry:

  නෑ මචෝ...:sorry: කඩයක් තිබ්බ පෙනුමක් නම් තැනක තියනවා. එතන වෙන්න ඇති. මං දවසක් ඕක හොයන්නම ගියා දැන් කඩේ අස්කරල වගෙ..:(
   

  Screw SL

  Banned
 • Jan 4, 2013
  11,479
  712
  113
  39
  No Longer in Elakiri
  නෑ මචෝ...:sorry: කඩයක් තිබ්බ පෙනුමක් නම් තැනක තියනවා. එතන වෙන්න ඇති. මං දවසක් ඕක හොයන්නම ගියා දැන් කඩේ අස්කරල වගෙ..:(
  බිස්නස් නැතුව ඇති මචන්, ලොකු ලොකු උන් ඔවල කන්න එන්නෙත් නැනේ.. පොඩි මිනිහට කඩෙන් රොටියක් කන්න සයිස්වත් දැන් ආර්තිකේ නැ.. පොඩි කඩකාරයොන්ට බිස්නස් නැ දැන්.
   

  harindugamlath

  Well-known member
 • Dec 18, 2008
  23,657
  1,034
  113
  බිස්නස් නැතුව ඇති මචන්, ලොකු ලොකු උන් ඔවල කන්න එන්නෙත් නැනේ.. පොඩි මිනිහට කඩෙන් රොටියක් කන්න සයිස්වත් දැන් ආර්තිකේ නැ.. පොඩි කඩකාරයොන්ට බිස්නස් නැ දැන්.

  කියලා වැඩක් නැත මචෝ ඕවා....:angry:
  කඩ විතරක් නෙමේ හැම එකක්ම ඔය වගේ තමා.:sorry:
   

  urajdrlk

  Well-known member
 • Jul 6, 2006
  101,891
  3,337
  113
  Inside Your Laptop ;)
  කඩේ දැන් නෑ වගේ මචෝ...:sorry:
  දවස් 3ක් විතර දේවාලෙන් එහාට සෑහෙන දුරක් බැලුව හම්බවුනේ නෑ..:sorry::sorry:

  :baffled::dull: :(

  ගල්තැටියවත් නැද්ද බොලව්, අපිවත් ගිහින් පුච්ච ගන්න.. :sorry:

  :rofl::P

  බිස්නස් නැතුව ඇති මචන්, ලොකු ලොකු උන් ඔවල කන්න එන්නෙත් නැනේ.. පොඩි මිනිහට කඩෙන් රොටියක් කන්න සයිස්වත් දැන් ආර්තිකේ නැ.. පොඩි කඩකාරයොන්ට බිස්නස් නැ දැන්.

  :oo: කමක් නෑ බං යුද්දේ දින්නනේ....... :yes:

  කියලා වැඩක් නැත මචෝ ඕවා....:angry:
  කඩ විතරක් නෙමේ හැම එකක්ම ඔය වගේ තමා.:sorry:

  :dull::baffled:
   

  chanakacm

  Well-known member
 • Nov 18, 2006
  12,993
  1,554
  113
  32
  Colombo
  නියමයිනේ දෙයියනෙන්
  මං ඔය පාරෙන් නිතරම යන එන එකා වෙච්චි
  ඒත් තාම දැක්කේ නෑ නි