ග්‍රෙගෝරියානු දින දර්ශනයට අනුව අපි තවමත් සිටින්නේ 2012 දී ය. මායා ලෝක අවසානය නිවැරදි ද?

privetek

Active member
 • Jul 2, 2020
  296
  168
  43
  its 2012 every year in someones calendar.. and they will declare that the world is going to end
  but the world moves on regardless :lol: :lol: :lol:
  Loke iwarai bn
  Corona, australian bushfires, FLOOD IN INDONESIA, RIOTS IN DELHI , USA vs IRan almost world war 3, Beirut explosion, isaias Hurricane dan enawa

  Meeta wada loka winasayak wenna itin thawa tsunami ekak ona :alien:
   

  vito

  Well-known member
 • May 5, 2008
  5,503
  725
  113
  අදාළ නෑ නේ
  Loke iwarai bn
  Corona, australian bushfires, FLOOD IN INDONESIA, RIOTS IN DELHI , USA vs IRan almost world war 3, Beirut explosion, isaias Hurricane dan enawa

  Meeta wada loka winasayak wenna itin thawa tsunami ekak ona :alien:
  pandemics and large scale wars took place before 2020
  didn't mean world ended back then :yes: :yes: :yes:
  I mean look at the death toll of a pandemic like black death
   

  imhotep

  Well-known member
 • Mar 29, 2017
  5,160
  1,835
  113
  Okkoma ekata awe nahane :yes:
  Reminds me of the "Hitch Hiker's Guide to the Galaxy"

  "There is a theory which states that if ever anyone discovers exactly what the Universe is for and why it is here, it will instantly disappear and be replaced by something even more bizarre and inexplicable."
  "There is another theory which states that this has already happened.
  "
   
  • Haha
  Reactions: privetek