ගැනු ලමයෙක් ගව්මක් ඇන්දහම තියෙන ලස්ස්න [කාවින්ද්‍යා දුල්ෂානි ]

Gojabisena

Active member
 • Jan 15, 2016
  461
  220
  43
  ගැනු ලමයෙක් ගව්මක් ඇන්දහම තියෙන ලස්ස්න😍
  බලපන් මේකේ මේකිගේ ලස්සන (සින්දුවත් ලස්සනයි දැනට එක අමතක කරපල්ලා😆 )


  මේකිව දැක්ක තව හිරු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක එපා උනා මේ බලපන් ...🤮🤮🤮 ඇයි බන් කෙල්ලෝ මේම
   

  sustharapuncha

  Well-known member
 • Dec 5, 2011
  1,754
  473
  83
  ගැනු ලමයෙක් ගව්මක් ඇන්දහම තියෙන ලස්ස්න😍
  බලපන් මේකේ මේකිගේ ලස්සන (සින්දුවත් ලස්සනයි දැනට එක අමතක කරපල්ලා😆 )


  මේකිව දැක්ක තව හිරු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක එපා උනා මේ බලපන් ...🤮🤮🤮 ඇයි බන් කෙල්ලෝ මේම
  සුද්දන්ගේ ඇදුම් අදින්නන උබලට ලජ්ජා නැද්ද සිංහලු LOL