ගෑස් තියනවද

Bounty_Hunter

Well-known member
 • Apr 18, 2015
  612
  1,003
  93
  dan ena eke weight eka dalath ne horu, laughs eke 18L kiyala gahala tiyenawa, kalin 12.5KG gahala tibba ewaye dan weight eka ain karala.
  gvt sponsored horu
   

  redundent

  Well-known member
 • Jun 7, 2016
  4,235
  2,445
  113
  Budapast
  1626679168622.png
   

  emoji diaries

  Well-known member
 • May 26, 2020
  4,396
  9,710
  113
  gas.png
  මචන් උබලගේ පැත්තේ ගෑස් තියනවද. ගෑස් එකක් හොයා ගන්න පට්ට දුකක් විඳිනවා බන්.
  ගෑස් ගෙන්න lc අරින්න බැලු. සල්ලි නැලු
   

  Honda.putha

  Well-known member
 • Dec 26, 2017
  4,662
  6,757
  113
  Meanwhile Sinhalu..

  "How much wood would a woodchuck chuck
  if a woodchuck could chuck wood?
  He would chuck, he would, as much as he could,
  and chuck as much wood as a woodchuck would
  if a woodchuck could chuck wood."


  1627247_2ca66.gif