ගුරු වැටුප් විශමතාවයේ ඇත්ත පැත්ත.

U-tag

Well-known member
 • Nov 18, 2011
  8,317
  6,143
  113
  ගුරු වැටුප් විශමතාවයේ ඇත්ත පැත්ත,,

   

  U-tag

  Well-known member
 • Nov 18, 2011
  8,317
  6,143
  113
  mokada ban kiyanne... porage ewa balanna hitha naa... ammage redda corrido ekka pennala aria arilla thaamath ridenawa oi...
  🤭🤭🤭

  දැන් නම් එහෙම seen එකක් නෙවේ කියන්නේ. ඇත්තම කතාව. ආණ්ඩුවට විරුද්ධව.

  දේශපාලන කඩේ යමක් නම් නෙවේ.