ගෙයක් හදනවා නම් වැදගත් Elakiri Threads

rmpuom

Active member
 • Jun 10, 2008
  774
  171
  43
  මම මේ දැක්කාම Bookmark කරගත්තු එළකිරි ත්‍රෙඩ්ස් වගයක් තියනවා,ගෙයක් හදන කෙනෙකුට යම් උපකාරයක් වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ තියන කරුණු,මෙහෙම ත්‍රෙඩ්ස් ඔයාලත් දන්නවා නම් මෙතන දාන්න.

  42bde641-2257-4e93-bcd6-ddc28a1021af.f10.jpg


  bump