ගේ අස්සෙම ඉදලා මොලේ කුරුවල් වෙලා නේ දැන්

salitha22

Well-known member
  • Feb 8, 2015
    5,271
    7,974
    113
    හොද බ්ලු එකක් බලලා.වෙලාව අරන් පාරක් ගහපන්.ඊට පස්සේ හොදට හුලන් වදින තැනක ඉදල සිගා පාරක් ඇදපන්.අම්මේ ඒ සැප