ගොඩයන්න වරෙව්!!

Gwynbleidd

Well-known member
 • Aug 7, 2020
  2,447
  5,401
  113
  Kaer Morhen
  thewitcher.com
  ඔය පොත කියවන්ඩ ගත්තා නිකන් වේදිකා නට්ටියක් වගේ නේද යන්නෙ කතාව, එපා උන ටිකක්, ආයෙ බලන්ඩ ඕනෙ හෙමින්