ගෝඨාගේ මොට්ටකමෙන් ඊළඟට එන දරුණුම යුගය හෙළි වේ! බත් එකට මිනීමරයිද?

HAneo

Well-known member
 • Jan 30, 2007
  8,981
  17,246
  113
  Homagama
  ඕක මම ඊයේ බැලුව. ඇත්තටම වටිනා කතාවක්. මේ වගේ ඉස්සරහ පෙන විෂන් එකක් තියන උන් පාර්ලිමේන්තු යන්න ඕනේ ඇත්තටම. හැබැයි ඉතින් ඊට කලින් විවස්තා වෙනසක් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් ඕනේ රහත් කෙනෙක් හොරා කනවා ඔතෙන්ට ගියාම.
   
  • Like
  Reactions: ERROR40

  EVC

  Well-known member
 • Sep 15, 2008
  15,020
  6,999
  113
  Pizza Yes GIF
   

  තොත්ත බබා

  Well-known member
 • Jul 21, 2011
  3,513
  2,314
  113
  good speach
  ගෝඨාපිස්සෙක්ගෝඨාපිස්සෙක්ගෝඨාපිස්සෙක්ගෝඨාපිස්සෙක්ගෝඨාපිස්සෙක්ගෝඨාපිස්සෙක්ගෝඨාපිස්සෙක්ගෝඨාපිස්සෙක්ගෝඨාපිස්සෙක්ගෝඨාපිස්සෙක්ගෝඨාපිස්සෙක්ගෝඨාපිස්සෙක්ගෝඨාපිස්සෙක්ගෝඨාපිස්සෙක්ගෝඨාපිස්සෙක්ගෝඨාපිස්සෙක්
   

  ruchira55

  Well-known member
 • Mar 23, 2012
  31,022
  16,934
  113
  බයියෝ පැල කරපු බීජය බිජ්ජක් වෙලා දෙයියො