ගෝවා GOA වලින් මොනවද ගේන්න හොඳ?

dilanexe

Well-known member
 • Aug 1, 2015
  704
  1,019
  93
  ෆ්‍රී රයිඩ් විත් ඉනෆ් ස්පේස් ගෙටින්ග් ටු ගොආ නෙක්ස්ට් වීක්. මොඅනවද ගේන්න හොන්ද?
   

  hasithayad

  Well-known member
 • Sep 28, 2011
  14,020
  1
  19,778
  113
  ගෝවා වලින් හරි කමක් නෑ ඉන්වර්ටර් එකයි, පැනල් සෙට් එකයි ගෙනත් දීපම්
   

  dilanexe

  Well-known member
 • Aug 1, 2015
  704
  1,019
  93
  ගෝවා වලින් හරි කමක් නෑ ඉන්වර්ටර් එකයි, පැනල් සෙට් එකයි ගෙනත් දීපම්
  ගණන් බලලා ඉන්දියන් රුපියල් දීපං ගෙනත් දෙනවා

  දම් පාට ගෝවා එක ගනින්
  හා
  ------ Post added on Apr 5, 2022 at 12:37 PM
   
  • Sad
  Reactions: hasithayad

  magix

  Well-known member
 • Nov 1, 2010
  3,540
  5,503
  113
  ගෝවා පණුවෝ ගහලද කියලා බලන්න ගන්න කලින්
   

  sk_ralahami

  Well-known member
 • Mar 28, 2018
  3,530
  5,524
  113
  colombo
  local-indian-girls-selling-jewelry-on-calangute-beach-goa-india-B5Y68R.jpg
   
  • Love
  Reactions: BadBlueGenius

  TISSA1

  Active member
 • Jun 24, 2017
  554
  218
  43
  ගෝවා වලින් අර්තාපල් ගෙනෙන් මචන් !!!