චපාතියෝ, ඩස්පයෝන්ටත් වඩා පහල අඩු කුලේ හෙලදිව සිව්හෙළයේ අන්තර් ජාල මගෝඩිස්ලා

malakadss

Well-known member
 • Mar 8, 2009
  22,230
  1
  35,527
  113
  තාම ලන්කාවේ


  ලන්කාව හෙන අවුල් තමා. ඒකට විසදුම හෑටියට පෙන්නන්නේ ඊටත් වඩා පට්ටම ගණන් ස්ටාර්ලින්ක් එක
  ------ Post added on May 31, 2024 at 7:49 AM
   

  topkollek

  Well-known member
 • May 22, 2014
  32,807
  1
  43,838
  113
  ┬┴┬┴┤(·_├┬┴┬┴
  මේ වගේ අදෝනා ලයිට් බිල්, වතුර බිල් ගැන නැත්තෙ ඇයි? ඉන්දියාවේ අල පරිප්පු එළවලු එහෙමත් ලාබයි ලංකාවට වඩා.