චිත්‍රපටි කෑලි වලින් English ඉගෙන ගමු!

Hasantha125

Well-known member
 • May 21, 2010
  2,756
  472
  83
  Sri Lanka
  trying to speak as a native speaker is the right thing to do. Chinese & Indian accents suck! Try to speak a language as it is can’t be a wrong thing

  apart from that I agree with you about all other things. I have watched all episodes of HIMYM & Friends. But I’m not even close to speak like that. I’m still struggling to speak. Because of the lack of practice
  Yeah, it's really good if you can do it. But I think it will take more & more time. But with practice it's not impossible.

  The thing is most of Sri Lankans try to fake an accent where they can't do. It's really sad to see, and not nice. It's better to speak without a fake English accent rather than faking it.
   

  todd2231048

  Well-known member
 • Apr 28, 2008
  2,838
  3,514
  113
  Yeah, it's really good if you can do it. But I think it will take more & more time. But with practice it's not impossible.

  The thing is most of Sri Lankans try to fake an accent where they can't do. It's really sad to see, and not nice. It's better to speak without a fake English accent rather than faking it.
  We have to do it man. Its not coming naturally. Because our language is a soft one & English is not.

  and there’s another hidden reason is behind it. Watch this you’ll understand

   

  SHEHAN_GIWANTHA

  Well-known member
 • Dec 24, 2013
  10,153
  5,761
  113
  machan video eka kiyana point eka poddak sinhalen pehedili karala denna berida


  how does this help to improve english?
  ------ Post added on Sep 25, 2022 at 11:11 AM
  When you are listening to English conversations or words without by hard it will become a daily routine & your brain will catch up them without knowing and easily