ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කිංස්ලි රත්නායක

Gayan7774

Active member
  • Nov 4, 2020
    256
    231
    43
    සල්ලි නිසා ආත්මේ විකුනන්න උනා ඌ ට, SURE එකටම ගෑණි කියන්න ඇති ඕක ගනින් කියල!