ජැක් ගහමු

Dubmood

Member
May 20, 2011
760
44
0
Old School
Electric_car_jack.jpg
 

numeric

Member
Jun 7, 2010
1,467
602
0
සොත්ති මාටිං;10215558 said:
ආ.. නංගි හෙල්ප් එකක් ඕනිනම් මම සර්පොට් එකට ඉන්නවා..:P
Name hatiyata neme kathawanam!:lol::lol:
 
Nov 25, 2009
495
50
0
සොත්ති මාටිං;10215558 said:
ආ.. නංගි හෙල්ප් එකක් ඕනිනම් මම සර්පොට් එකට ඉන්නවා..:P

me 2... habay kolla jack aka kohe gahawida danne naha LOL
 

Dubmood

Member
May 20, 2011
760
44
0
Old School
සොත්ති මාටිං;10216429 said:
ගහන්න පුලුවන් හැම තැනටම නංගි කෙනෙක් හින්දා ගහල දෙනවා..:P

මෙතන කියන්නේ වාහන ජැක් ගැනයි මචන්ලා. උබලට තියෙන්නේ කැත හිතවල්
5.gif
:P:rofl: