ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට! 2021 අවසානයේදී රාජ්‍ය අංශයේ මුළු ණය ඩොලර් බිලියන 110.9ක්. එයින් ඩොලර් බිලියන 53.6ක් රුපියල් ණය

Oli_Vili

Well-known member
 • Jun 11, 2017
  6,418
  6,247
  113
  අරගල කරලා රනිලා ජනපති කරගත්තේ අපිද?
  හිඟන වේසිගෙ පුතෝ , රනිලා ජනපති කරන්න චන්දෙ දුන්නේ අපිද?

  පොහොට්ටු වේසිගෙ පුතාලානේ පාලිමේන්තුවේදී චන්දෙ දීලා රනිලා ජනපති කරේ
   
  • Like
  Reactions: NRTG

  Hamu mahaththaya1

  Well-known member
 • Dec 7, 2017
  10,822
  9,609
  113
  ගම මහනුවරයි

  ඩොලර් බිලියන 110.9ක්​


  Whats Going On What GIF by The Bachelorette
   
  • Haha
  Reactions: NRTG and monson

  monson

  Well-known member
 • May 7, 2007
  12,254
  2,442
  113

  Sri Lanka IMF nod could be Jan 2023, debt re-structuring 2Q​


  Friday September 23, 2022 7:07 pm

  ECONOMYNEXT – Sri Lanka is expecting get International Monetary Board approval for its program by December 22 to January 2023 after getting debt re-structuring assurances from bi-lateral lenders according to a presentation made to creditors.
  Sri Lanka is encouraging bilateral creditors including Paris Club and India and China to form themselves in to an ad-hoc creditor platform and give financial assurances before December 2022.
  Sri Lanka also has to complete a series of prior actions to get IMF board approval. Usually a country has end money, exchange policy conflicts and crush domestic investments to stabilize the external sector before getting the first draw down.
  Sri Lanka has already raised taxes, raised energy prices and presented an interim budget.

  Sri Lanka also has to present a 2023 budget to get IMF board approval which usually happens in November.
  Sri Lanka also has to present a new central bank law.

  - https://economynext.com/sri-lanka-imf-nod-could-be-jan-2023-debt-re-structuring-2q-100237/

  Sri-Lanka-IMF-re-structuring.jpg

  debt-restructuring-time-line.jpg
   
  • Like
  Reactions: batwise and NRTG

  tha123

  Well-known member
 • Mar 4, 2015
  5,516
  1
  4,437
  113
  රුපියල් ණය මොනවකරත් කෙල වෙනවා.

  සල්ලි අච්චු ගැහුවොත් රුපියල බාල්දු වෙනවා.
  රී ස්ට්‍රක්චර් කරොත් බැංකු ටික ඉවරයි. ලෙබනන් වගේම වෙනවා.
  Increasing tax (they have already done it)
   
  • Like
  Reactions: monson