තරුන සේවා සභාවේ අධ්‍යක්ෂකලා නේද යකෝ මේ😄😁

Boole

Well-known member
 • Nov 4, 2015
  2,759
  2,571
  113
  Guys criticize them if they aren't doing their job. But don't criticize people for enjoying their lives. Everyone is entitled to live their lives. Job ekak kala paliyata 24x7x365 job ekama karanna onada?

  When you keep criticizing like this you are treated as a Jeppa by the society and never taken seriously.
  Exactly
   
  • Like
  Reactions: dinuksha_asela

  chirantha19890821

  Well-known member
 • Apr 21, 2009
  4,678
  4,165
  113
  Kottawa
  Tom Hiddleston Sigh GIF
   
  • Like
  Reactions: Stimulus mind

  Edward Kenway

  Well-known member
 • Jan 8, 2015
  5,468
  3,661
  113
  බලපන් කැපවීම? කොරෝන කාලේ online පවා තරුණයින්ට සේවය කරනවා
   

  Don GasCan

  Well-known member
 • Nov 3, 2010
  6,917
  5,709
  113
  සේදවත්ත
  රාජ්‍ය ආයතනයක ඉහල නිලයක් දැරීම පෞද්ගලික ජීවිතයකට ඉඩක් නැද්ද ?

  ගොබ්බ හැත්ත ලංකාවේ
   
  • Like
  Reactions: wawula

  Night Rider

  Well-known member
 • Feb 18, 2016
  2,589
  4,524
  113
  Guys criticize them if they aren't doing their job. But don't criticize people for enjoying their lives. Everyone is entitled to live their lives. Job ekak kala paliyata 24x7x365 job ekama karanna onada?

  When you keep criticizing like this you are treated as a Jeppa by the society and never taken seriously.
  Well machan, what you’re saying is sound fair but in this case you’re tad wrong. If you’re holding a responsible post where your actions matters then you should act accordingly to that post. You can’t do something that would contradict to your responsibilities and how you should be an example by stating, “oh, whatever i do during my free time is my own business and bla bla bla…”.
  If you’re an, let’s say holds post where you’re responsible for uplifting and encouraging youths and creating new productive opportunities for them while being an ideal role model , you just can’t do something that would “harm” the good name of your organization or your post.
  If you’re wanting to enjoy your life , do it accordingly to your post , at least until you leave that post.
  This is not me being critical of her life style. She just needs to consider what “vibes” she’s sending out.