තෙවන පාර්ශවීය හිමිකම් සහ හිමිකම් ආරවුල් ක්රියා පටිපාටිය Third party claim and claim dispute procedure

Roxburyroy

Well-known member
 • Jul 24, 2023
  3,556
  3,939
  113
  ශ්‍රී ලංකාවේ තුන්වන පාර්ශ්ව මෝටර් වාහන රක්ෂණ හිමිකම් ක්‍රියා පටිපාටිය:

  තෙවන පාර්ශවීය මෝටර් රථ රක්ෂණය යනු රක්ෂිත වාහනයක් සම්බන්ධ අනතුරකදී තෙවන පාර්ශවීය වාහනයකට, දේපලකට හෝ පුද්ගලයෙකුට සිදුවන හානි සහ අලාභ ආවරණය වන රක්ෂණ වර්ගයකි. ඉන් රක්‍ෂිත වාහනයට හෝ රක්‍ෂිත පුද්ගලයාට සිදුවන අලාභ හා අලාභ ආවරණය නොවේ. මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ තෙවන පාර්ශවීය මෝටර් රථ රක්ෂණය අනිවාර්ය වේ.

  ශ්‍රී ලංකාවේ තුන්වන පාර්ශ්ව මෝටර් රථ රක්ෂණ හිමිකම් පෑමක් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය පහත පරිදි වේ:

  - රක්ෂණය කර ඇති පුද්ගලයා පැය 24ක් ඇතුළත අනතුර ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කර පොලිස් වාර්තාවේ පිටපතක් ලබා ගත යුතුය.
  - රක්ෂණය කර ඇති පුද්ගලයා හැකි ඉක්මනින් අනතුර පිළිබඳව රක්ෂණ සමාගමට දන්වා සමාගමෙන් හෝ එහි නියෝජිතයාගෙන් හිමිකම් පෝරමයක් ලබා ගත යුතුය.
  - රක්ෂණය කර ඇති පුද්ගලයා අනතුර සිදු වූ දිනය, වේලාව, ස්ථානය සහ තත්වයන්, තෙවන පාර්ශවයේ නම සහ ලිපිනය, හානි සහ තුවාලවල ප්‍රමාණය, සහ ඕනෑම සාක්ෂිකරුවෙකු වැනි අදාළ සියලු විස්තර සහිතව හිමිකම් පෝරමය පිරවිය යුතුය. සාක්ෂි.
  - රක්ෂිත පුද්ගලයා රක්ෂණ සමාගමට හෝ එහි නියෝජිතයාට පහත ලියකියවිලි සමඟ හිමිකම් පෝරමය ඉදිරිපත් කළ යුතුය:
  - පොලිස් වාර්තාවේ පිටපතක්
  - රක්ෂිත පුද්ගලයාගේ රියදුරු බලපත්‍රයේ පිටපතක්
  - රක්ෂිත වාහනයේ රක්ෂණ සහතිකයේ පිටපතක්
  - රක්ෂිත වාහනයේ ලියාපදිංචි පොතේ පිටපතක්
  - අනතුර සිදුවූ ස්ථානයේ ඕනෑම ඡායාරූප, කටු සටහන් හෝ රූප සටහන්
  - තුන්වන පාර්ශ්වයේ තුවාල වලට අදාළ ඕනෑම වෛද්ය වාර්තා හෝ බිල්පත්
  - තුන්වන පාර්ශ්ව වාහනයේ හෝ දේපළවල හානිවලට අදාළ ඕනෑම අලුත්වැඩියා ඇස්තමේන්තු හෝ බිල්පත්
  - රක්ෂණ සමාගම තෙවන පාර්ශ්වයේ හානි සහ තුවාල පරීක්ෂා කිරීම සහ තක්සේරු කිරීම සහ වාර්තාවක් සකස් කිරීම සඳහා තක්සේරුකරුවෙකු පත් කරනු ඇත.
  - රක්ෂණ සමාගම තක්සේරුකරුගේ වාර්තාව සහ අනෙකුත් ලේඛන මත පදනම්ව හිමිකම් ඇගයුමට ලක් කර එය පිළිගන්නවාද ප්‍රතික්ෂේප කරනවාද යන්න තීරණය කරයි.
  - හිමිකම් පෑම පිළිගන්නේ නම්, රක්ෂණ සමාගම තෙවන පාර්ශවය හෝ ඔවුන්ගේ නීති නියෝජිතයා සමඟ සාකච්ඡා කර එකඟ වූ වන්දි මුදලක් ගෙවීමෙන් හිමිකම් පෑම විසඳනු ඇත.
  - හිමිකම් පෑම ප්‍රතික්ෂේප කළහොත්, රක්ෂණ සමාගම විසින් රක්ෂිත පුද්ගලයාට දන්වා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතු දක්වනු ඇත.

  ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන පාර්ශවීය රක්ෂණ හිමිකම් ආරවුල් ක්‍රියා පටිපාටිය:

  රක්ෂණ හිමියා සහ රක්ෂණ සමාගම අතර තෙවන පාර්ශවීය මෝටර් රථ වාහන රක්ෂණ හිමිකම් පෑමක් සම්බන්ධයෙන් ආරවුලක් තිබේ නම්, හිමිකම් පෑමේ වගකීම, ක්වොන්ටම් හෝ වලංගු භාවය වැනි, එය විසඳීමට ක්රම කිහිපයක් තිබේ. මේවාට ඇතුළත් වන්නේ:

  - සාකච්ඡා කිරීම: රක්ෂණය කර ඇති පුද්ගලයාට සහ රක්ෂණ සමාගමට ඔවුන්ගේ නීතිඥයින් සමඟ හෝ සම්බන්ධ නොවී සෘජු සන්නිවේදනය සහ සාකච්ඡා මගින් ඔවුන්ගේ ආරවුල විසඳීමට උත්සාහ කළ හැකිය.
  - මැදිහත්වීම: රක්‍ෂිත පුද්ගලයාට සහ රක්ෂණ සමාගමට ඔවුන්ගේ ආරවුල මධ්‍යස්ථ තෙවන පාර්ශවයකට යොමු කිරීමට එකඟ විය හැකිය, ඔවුන් අතර සංවාදයකට පහසුකම් සපයන අතර අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් පිළිගත හැකි සමථයකට පැමිණීමට ඔවුන්ට උපකාර කරනු ඇත. මැදිහත්වීම ස්වේච්ඡා, රහස්‍ය සහ බැඳීම් රහිත ය. පාර්ශ්වයන්ට තමන්ගේම මැදිහත්කරුවෙකු තෝරා ගැනීමට හෝ [සමථ මණ්ඩලය] හෝ [රක්ෂණ ඔම්බුඩ්ස්මන්] වැනි ආයතනවලින් සහාය ලබා ගත හැකිය.
  - බේරුම්කරණය: ස්වාධීන බේරුම්කරුවෙකු හෝ බේරුම්කරුවන්ගේ මඩුල්ලක් ඔවුන්ගේ තර්ක සහ සාක්ෂි අසා ඔවුන්ගේ ආරවුල පිළිබඳ අවසන් තීරණයක් ගන්නා බන්ධන බේරුම්කරණ ක්‍රියාවලියකට තම ආරවුල ඉදිරිපත් කිරීමට රක්ෂිත පුද්ගලයාට සහ රක්ෂණ සමාගමට එකඟ විය හැක. බේරුම්කරණය නඩු වලට වඩා වේගවත්, ලාභදායී සහ නම්‍යශීලී වේ. පාර්ශ්වයන්ට ඔවුන්ගේම බේරුම්කරුවෙකු (ය) තෝරා ගැනීමට හෝ [ඉදිකිරීම් පුහුණු සහ සංවර්ධන ආයතනය] හෝ [බේරුම්කරණය සහ මැදිහත්වීම් සඳහා වූ ආයතනය] වැනි ආයතනවලින් සහාය ලබා ගත හැකිය.
  - නඩු පැවරීම: රක්ෂිත පුද්ගලයාට හෝ රක්ෂණ සමාගමට එකිනෙකාට එරෙහිව අධිකරණයක නඩුවක් ගොනු කර ඔවුන්ගේ ආරවුල සඳහා අධිකරණ විසඳුමක් ඉල්ලා සිටිය හැක. නඩු පැවරීම සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් ක්‍රමවලට වඩා මිල අධික, කාලය ගතවන සහ විධිමත් වේ. පාර්ශවයන්ට [සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ] සහ [සාක්ෂි ආඥා පනතේ] නීති රීති අනුගමනය කිරීමට සිදුවේ. උසාවිය ඔවුන්ගේ ආයාචනා, ලේඛන සහ සාක්ෂිකරුවන් පරීක්ෂා කර ඔවුන්ගේ ආරවුල පිළිබඳ තීන්දුවක් ලබා දෙනු ඇත. පාර්ශවයන්ට අහිතකර තීන්දුවකට එරෙහිව ඉහළ අධිකරණයකට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.  යොමු:
  (1) මෝටර් රථ රක්ෂණය | Fairfirst Insurance Sri Lanka. https://www.fairfirst.lk/personal/motor-insurance-sri-lanka/car-insurance/.
  (2) වාහන රක්ෂණය | Fairfirst Insurance Sri Lanka. https://www.fairfirst.lk/personal/motor-insurance-sri-lanka/.
  (3) මෝටර් ප්ලස් | ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස්. https://www.srilankainsurance.com/en/personal/motor-insurance/motor-plus.
  (4) ශ්‍රී ලංකාවේ ආරවුල් විසඳීම - ලෙක්සොලොජි. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=eebc86ef-3934-43f1-8fe2-ccaab3eb46cf.
  (5) ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් කෝපරේෂන් ලිමිටඩ් එදිරිව ක්‍රිසන්තාෆර්නැන්ඩෝ. https://www.lawnet.gov.lk/wp-conten...RANCE-CORPORATION-LTD-vs.-CHRYSANTHA-FERNANDO .pdf.
  (6) රක්‍ෂණ හිමිකම් පියවීමක් ආරවුල් කරන්නේ කෙසේද. https://www.insuranceopedia.com/how-to-dispute-an-insurance-claim-settlement/2/5839.
   
  • Like
  Reactions: Asmodeus

  Roxburyroy

  Well-known member
 • Jul 24, 2023
  3,556
  3,939
  113
  ශ්‍රී ලංකාවේ තුන්වන පාර්ශ්ව මෝටර් වාහන රක්ෂණ හිමිකම් ක්‍රියා පටිපාටිය:

  තෙවන පාර්ශවීය මෝටර් රථ රක්ෂණය යනු රක්ෂිත වාහනයක් සම්බන්ධ අනතුරකදී තෙවන පාර්ශවීය වාහනයකට, දේපලකට හෝ පුද්ගලයෙකුට සිදුවන හානි සහ අලාභ ආවරණය වන රක්ෂණ වර්ගයකි. ඉන් රක්‍ෂිත වාහනයට හෝ රක්‍ෂිත පුද්ගලයාට සිදුවන අලාභ හා අලාභ ආවරණය නොවේ. මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ තෙවන පාර්ශවීය මෝටර් රථ රක්ෂණය අනිවාර්ය වේ.

  ශ්‍රී ලංකාවේ තුන්වන පාර්ශ්ව මෝටර් රථ රක්ෂණ හිමිකම් පෑමක් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය පහත පරිදි වේ:

  - රක්ෂණය කර ඇති පුද්ගලයා පැය 24ක් ඇතුළත අනතුර ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කර පොලිස් වාර්තාවේ පිටපතක් ලබා ගත යුතුය.
  - රක්ෂණය කර ඇති පුද්ගලයා හැකි ඉක්මනින් අනතුර පිළිබඳව රක්ෂණ සමාගමට දන්වා සමාගමෙන් හෝ එහි නියෝජිතයාගෙන් හිමිකම් පෝරමයක් ලබා ගත යුතුය.
  - රක්ෂණය කර ඇති පුද්ගලයා අනතුර සිදු වූ දිනය, වේලාව, ස්ථානය සහ තත්වයන්, තෙවන පාර්ශවයේ නම සහ ලිපිනය, හානි සහ තුවාලවල ප්‍රමාණය, සහ ඕනෑම සාක්ෂිකරුවෙකු වැනි අදාළ සියලු විස්තර සහිතව හිමිකම් පෝරමය පිරවිය යුතුය. සාක්ෂි.
  - රක්ෂිත පුද්ගලයා රක්ෂණ සමාගමට හෝ එහි නියෝජිතයාට පහත ලියකියවිලි සමඟ හිමිකම් පෝරමය ඉදිරිපත් කළ යුතුය:
  - පොලිස් වාර්තාවේ පිටපතක්
  - රක්ෂිත පුද්ගලයාගේ රියදුරු බලපත්‍රයේ පිටපතක්
  - රක්ෂිත වාහනයේ රක්ෂණ සහතිකයේ පිටපතක්
  - රක්ෂිත වාහනයේ ලියාපදිංචි පොතේ පිටපතක්
  - අනතුර සිදුවූ ස්ථානයේ ඕනෑම ඡායාරූප, කටු සටහන් හෝ රූප සටහන්
  - තුන්වන පාර්ශ්වයේ තුවාල වලට අදාළ ඕනෑම වෛද්ය වාර්තා හෝ බිල්පත්
  - තුන්වන පාර්ශ්ව වාහනයේ හෝ දේපළවල හානිවලට අදාළ ඕනෑම අලුත්වැඩියා ඇස්තමේන්තු හෝ බිල්පත්
  - රක්ෂණ සමාගම තෙවන පාර්ශ්වයේ හානි සහ තුවාල පරීක්ෂා කිරීම සහ තක්සේරු කිරීම සහ වාර්තාවක් සකස් කිරීම සඳහා තක්සේරුකරුවෙකු පත් කරනු ඇත.
  - රක්ෂණ සමාගම තක්සේරුකරුගේ වාර්තාව සහ අනෙකුත් ලේඛන මත පදනම්ව හිමිකම් ඇගයුමට ලක් කර එය පිළිගන්නවාද ප්‍රතික්ෂේප කරනවාද යන්න තීරණය කරයි.
  - හිමිකම් පෑම පිළිගන්නේ නම්, රක්ෂණ සමාගම තෙවන පාර්ශවය හෝ ඔවුන්ගේ නීති නියෝජිතයා සමඟ සාකච්ඡා කර එකඟ වූ වන්දි මුදලක් ගෙවීමෙන් හිමිකම් පෑම විසඳනු ඇත.
  - හිමිකම් පෑම ප්‍රතික්ෂේප කළහොත්, රක්ෂණ සමාගම විසින් රක්ෂිත පුද්ගලයාට දන්වා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතු දක්වනු ඇත.

  ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන පාර්ශවීය රක්ෂණ හිමිකම් ආරවුල් ක්‍රියා පටිපාටිය:

  රක්ෂණ හිමියා සහ රක්ෂණ සමාගම අතර තෙවන පාර්ශවීය මෝටර් රථ වාහන රක්ෂණ හිමිකම් පෑමක් සම්බන්ධයෙන් ආරවුලක් තිබේ නම්, හිමිකම් පෑමේ වගකීම, ක්වොන්ටම් හෝ වලංගු භාවය වැනි, එය විසඳීමට ක්රම කිහිපයක් තිබේ. මේවාට ඇතුළත් වන්නේ:

  - සාකච්ඡා කිරීම: රක්ෂණය කර ඇති පුද්ගලයාට සහ රක්ෂණ සමාගමට ඔවුන්ගේ නීතිඥයින් සමඟ හෝ සම්බන්ධ නොවී සෘජු සන්නිවේදනය සහ සාකච්ඡා මගින් ඔවුන්ගේ ආරවුල විසඳීමට උත්සාහ කළ හැකිය.
  - මැදිහත්වීම: රක්‍ෂිත පුද්ගලයාට සහ රක්ෂණ සමාගමට ඔවුන්ගේ ආරවුල මධ්‍යස්ථ තෙවන පාර්ශවයකට යොමු කිරීමට එකඟ විය හැකිය, ඔවුන් අතර සංවාදයකට පහසුකම් සපයන අතර අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් පිළිගත හැකි සමථයකට පැමිණීමට ඔවුන්ට උපකාර කරනු ඇත. මැදිහත්වීම ස්වේච්ඡා, රහස්‍ය සහ බැඳීම් රහිත ය. පාර්ශ්වයන්ට තමන්ගේම මැදිහත්කරුවෙකු තෝරා ගැනීමට හෝ [සමථ මණ්ඩලය] හෝ [රක්ෂණ ඔම්බුඩ්ස්මන්] වැනි ආයතනවලින් සහාය ලබා ගත හැකිය.
  - බේරුම්කරණය: ස්වාධීන බේරුම්කරුවෙකු හෝ බේරුම්කරුවන්ගේ මඩුල්ලක් ඔවුන්ගේ තර්ක සහ සාක්ෂි අසා ඔවුන්ගේ ආරවුල පිළිබඳ අවසන් තීරණයක් ගන්නා බන්ධන බේරුම්කරණ ක්‍රියාවලියකට තම ආරවුල ඉදිරිපත් කිරීමට රක්ෂිත පුද්ගලයාට සහ රක්ෂණ සමාගමට එකඟ විය හැක. බේරුම්කරණය නඩු වලට වඩා වේගවත්, ලාභදායී සහ නම්‍යශීලී වේ. පාර්ශ්වයන්ට ඔවුන්ගේම බේරුම්කරුවෙකු (ය) තෝරා ගැනීමට හෝ [ඉදිකිරීම් පුහුණු සහ සංවර්ධන ආයතනය] හෝ [බේරුම්කරණය සහ මැදිහත්වීම් සඳහා වූ ආයතනය] වැනි ආයතනවලින් සහාය ලබා ගත හැකිය.
  - නඩු පැවරීම: රක්ෂිත පුද්ගලයාට හෝ රක්ෂණ සමාගමට එකිනෙකාට එරෙහිව අධිකරණයක නඩුවක් ගොනු කර ඔවුන්ගේ ආරවුල සඳහා අධිකරණ විසඳුමක් ඉල්ලා සිටිය හැක. නඩු පැවරීම සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් ක්‍රමවලට වඩා මිල අධික, කාලය ගතවන සහ විධිමත් වේ. පාර්ශවයන්ට [සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ] සහ [සාක්ෂි ආඥා පනතේ] නීති රීති අනුගමනය කිරීමට සිදුවේ. උසාවිය ඔවුන්ගේ ආයාචනා, ලේඛන සහ සාක්ෂිකරුවන් පරීක්ෂා කර ඔවුන්ගේ ආරවුල පිළිබඳ තීන්දුවක් ලබා දෙනු ඇත. පාර්ශවයන්ට අහිතකර තීන්දුවකට එරෙහිව ඉහළ අධිකරණයකට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.  යොමු:
  (1) මෝටර් රථ රක්ෂණය | Fairfirst Insurance Sri Lanka. https://www.fairfirst.lk/personal/motor-insurance-sri-lanka/car-insurance/.
  (2) වාහන රක්ෂණය | Fairfirst Insurance Sri Lanka. https://www.fairfirst.lk/personal/motor-insurance-sri-lanka/.
  (3) මෝටර් ප්ලස් | ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස්. https://www.srilankainsurance.com/en/personal/motor-insurance/motor-plus.
  (4) ශ්‍රී ලංකාවේ ආරවුල් විසඳීම - ලෙක්සොලොජි. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=eebc86ef-3934-43f1-8fe2-ccaab3eb46cf.
  (5) ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් කෝපරේෂන් ලිමිටඩ් එදිරිව ක්‍රිසන්තාෆර්නැන්ඩෝ. https://www.lawnet.gov.lk/wp-conten...RANCE-CORPORATION-LTD-vs.-CHRYSANTHA-FERNANDO .pdf.
  (6) රක්‍ෂණ හිමිකම් පියවීමක් ආරවුල් කරන්නේ කෙසේද. https://www.insuranceopedia.com/how-to-dispute-an-insurance-claim-settlement/2/5839.
  Third party motor vehicle insurance claim procedure in Sri Lanka:

  Third party motor vehicle insurance is a type of insurance that covers the damages and losses caused to a third-party vehicle, property or person in the event of an accident involving the insured vehicle. It does not cover the damages and losses to the insured vehicle or the insured person. Third party motor vehicle insurance is mandatory in Sri Lanka under the Motor Traffic Act.

  The procedure for making a third party motor vehicle insurance claim in Sri Lanka is as follows:

  - The insured person should report the accident to the nearest police station within 24 hours and obtain a copy of the police report.
  - The insured person should also inform the insurance company about the accident as soon as possible and obtain a claim form from the company or its agent.
  - The insured person should fill in the claim form with all the relevant details, such as the date, time, place and circumstances of the accident, the name and address of the third party, the extent of damages and injuries, and any witnesses or evidence.
  - The insured person should submit the claim form along with the following documents to the insurance company or its agent:
  - A copy of the police report
  - A copy of the driving licence of the insured person
  - A copy of the certificate of insurance of the insured vehicle
  - A copy of the registration book of the insured vehicle
  - Any photographs, sketches or diagrams of the accident scene
  - Any medical reports or bills related to the injuries of the third party
  - Any repair estimates or bills related to the damages of the third party vehicle or property
  - The insurance company will appoint an assessor to inspect and assess the damages and injuries of the third party and prepare a report.
  - The insurance company will evaluate the claim based on the assessor's report and other documents and decide whether to accept or reject it.
  - If the claim is accepted, the insurance company will negotiate with the third party or their legal representative and settle the claim by paying an agreed amount of compensation.
  - If the claim is rejected, the insurance company will inform the insured person and state the reasons for rejection.

  Third party insurance claim dispute procedure in Sri Lanka:

  If there is a dispute between the insured person and the insurance company regarding a third party motor vehicle insurance claim, such as over the liability, quantum or validity of the claim, there are several ways to resolve it. These include:

  - Negotiation: The insured person and the insurance company can try to resolve their dispute by direct communication and negotiation, with or without involving their lawyers.
  - Mediation: The insured person and the insurance company can agree to refer their dispute to a neutral third party, known as a mediator, who will facilitate a dialogue between them and help them to reach a mutually acceptable settlement. Mediation is voluntary, confidential and non-binding. The parties can choose their own mediator or seek assistance from institutions such as [The Mediation Board] or [The Insurance Ombudsman].
  - Arbitration: The insured person and the insurance company can agree to submit their dispute to a binding arbitration process, where an independent arbitrator or a panel of arbitrators will hear their arguments and evidence and make a final decision on their dispute. Arbitration is faster, cheaper and more flexible than litigation. The parties can choose their own arbitrator(s) or seek assistance from institutions such as [The Institute for Construction Training and Development] or [The Institute for Arbitration & Mediation].
  - Litigation: The insured person or the insurance company can file a lawsuit against each other in a court of law and seek a judicial resolution of their dispute. Litigation is usually more expensive, time-consuming and formal than other methods. The parties will have to follow the rules and procedures of [The Civil Procedure Code] and [The Evidence Ordinance]. The court will examine their pleadings, documents and witnesses and deliver a judgment on their dispute. The parties can appeal against an adverse judgment to a higher court.  References:
  (1) Car Insurance | Fairfirst Insurance Sri Lanka. https://www.fairfirst.lk/personal/motor-insurance-sri-lanka/car-insurance/.
  (2) Vehicle Insurance | Fairfirst Insurance Sri Lanka. https://www.fairfirst.lk/personal/motor-insurance-sri-lanka/.
  (3) Motor Plus | Sri Lanka Insurance. https://www.srilankainsurance.com/en/personal/motor-insurance/motor-plus.
  (4) Dispute resolution in Sri Lanka - Lexology. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=eebc86ef-3934-43f1-8fe2-ccaab3eb46cf.
  (5) SRI LANKA INSURANCE CORPORATION LTD VS CHRYSANTHAFERNANDO. https://www.lawnet.gov.lk/wp-conten...E-CORPORATION-LTD-vs.-CHRYSANTHA-FERNANDO.pdf.
  (6) How to Dispute an Insurance Claim Settlement. https://www.insuranceopedia.com/how-to-dispute-an-insurance-claim-settlement/2/5839.
   
  • Like
  Reactions: Asmodeus