දැන් එතකොට පුපුරන්නේ ලිට්‍රො ගෑස් ද ? ලාෆ් ගෑස්ද?

දැන් එතකොට පුපුරන්නේ ලිට්‍රො ගෑස් ද ? ලාෆ් ගෑස්ද?

 • ලිට්‍රො ගෑස්

 • ලාෆ් ගෑස්

 • ආණ්ඩුව


Results are only viewable after voting.

Ravana21

Well-known member
 • Apr 29, 2021
  2,064
  2,791
  113
  දැන් එතකොට පුපුරන්නේ ලිට්‍රො ගෑස් ද ? ලාෆ් ගෑස්ද? :oops: :oops: :oops:
   
  • Like
  Reactions: kinkon

  warwickuni

  Well-known member
 • May 21, 2008
  2,288
  1,686
  113
  This is not a joke. Do not play jokes on such a serious issue. In certain countries LPG is delivered and fixed by supplier as it is too dangerous to deal with connections value etc. It seemed that though we have plethora of govt agencies SLSI, Consumer Authority, ITI,Govt Analyst, ...... none are taking the lead to inform the public a. What is the recommended composition of LPG b. Was it changed recently ? c. Implication of such changes to lives of people(consumers) ?
   

  erozan

  Well-known member
 • Mar 18, 2011
  65,256
  13,890
  113
  Malabe
  කොහොමද ගැට?

  ගෑස් ඕන කියා කියා පෝලිම් වල හිටිය කාලේ ඉවරයි
  දැන් තියෙන්නේ ගෑස් එපා කියන කාලේ

  මෙන්න ප්ලෑන්
  උබලගෙ තියෙන්නෙ ඔය වගේ මරි මෝඩ කතා තමයි, මිනිස්සු බයේ ගෑස් නොගෙන ඉදි කොම්පැනිය වැහෙයි එහෙනම් නොදකින් බඩු..🤣🤣🤣🤣
   

  NiyamaSinhalaya

  Well-known member
 • Jul 17, 2008
  4,517
  2,902
  113
  පෘථිවිය
  උබලගෙ තියෙන්නෙ ඔය වගේ මරි මෝඩ කතා තමයි, මිනිස්සු බයේ ගෑස් නොගෙන ඉදි කොම්පැනිය වැහෙයි එහෙනම් නොදකින් බඩු..🤣🤣🤣🤣
  යකෝ දැන් මිනිස්සු ගෑස් ගද්දි දෙපාරක් හිතන්නේ නැද්ද?
  අඩුම ගානේ රටේ මිනිස්සුන්ගෙන් 40% අනිවාර්යෙන් දෙපාරක් හිතනවා.
  නැහැ කියල ඔප්පු කරන්න බලන්න.
  ගෑස් කඩේ ළඟ වරුවක් ඉඳල බලන්න මිනිස්සු අහල ගන්න විදිහ.
  මරි මෝඩ!

  එතලොට ලිට්රෝ එක උඩ දාගෙන කැම්පේන් ගෙනියන්නේ ආතල් එකට වෙන්න ඇති.
   

  erozan

  Well-known member
 • Mar 18, 2011
  65,256
  13,890
  113
  Malabe
  යකෝ දැන් මිනිස්සු ගෑස් ගද්දි දෙපාරක් හිතන්නේ නැද්ද?
  අඩුම ගානේ රටේ මිනිස්සුන්ගෙන් 40% අනිවාර්යෙන් දෙපාරක් හිතනවා.
  නැහැ කියල ඔප්පු කරන්න බලන්න.
  ගෑස් කඩේ ළඟ වරුවක් ඉඳල බලන්න මිනිස්සු අහල ගන්න විදිහ.
  මරි මෝඩ!

  එතලොට ලිට්රෝ එක උඩ දාගෙන කැම්පේන් ගෙනියන්නේ ආතල් එකට වෙන්න ඇති.
  ඔව් ඔව් දෙපාරක් හිතන නිසා ගෙදර තියෙන ඔක්කොම සිලින්ඩර් පුරෝ ගන්නව,🤭🤭🤭 එච්චර තමයි, දර ලිපේ උයන උන් කොහෙද ඕව දන්නෙ..🤣🤣🤣🤣🤣
   

  Don GasCan

  Well-known member
 • Nov 3, 2010
  7,807
  7,189
  113
  සේදවත්ත
  This is not a joke. Do not play jokes on such a serious issue. In certain countries LPG is delivered and fixed by supplier as it is too dangerous to deal with connections value etc. It seemed that though we have plethora of govt agencies SLSI, Consumer Authority, ITI,Govt Analyst, ...... none are taking the lead to inform the public a. What is the recommended composition of LPG b. Was it changed recently ? c. Implication of such changes to lives of people(consumers) ?
  මේ එංගලන්තයේ ඇමරිකාවේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ හැටි අපිට කියන්න එපා . මේ ලංකාවේ මිලියන 22 බලු වටින් නෑ . බල්ල්ලො බලල්ලු වගේ වහල්ලු වගේ මැරිල යයි
   
  • Sad
  Reactions: shenat

  NiyamaSinhalaya

  Well-known member
 • Jul 17, 2008
  4,517
  2,902
  113
  පෘථිවිය
  ඔව් ඔව් දෙපාරක් හිතන නිසා ගෙදර තියෙන ඔක්කොම සිලින්ඩර් පුරෝ ගන්නව,🤭🤭🤭 එච්චර තමයි, දර ලිපේ උයන උන් කොහෙද ඕව දන්නෙ..🤣🤣🤣🤣🤣
  ඔව් ඔව් ගොන් මොළවලට තේරෙන්න වෙලා යනවා.