දෙල් බත

Malin Media

Well-known member
 • Apr 24, 2018
  52
  65
  63
  235064356_367947771474963_7537244308087937782_n.jpg
  234636591_367947861474954_1050809475911176740_n.jpg
  දෙල් බත සැදීමට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යය...
  * හාල් කිලෝ එකක්
  * හොදට පැහුණු දෙල් ගෙඩියක්
  * බදින ලද තුන පහ
  * මිටි කිරි අඩු කෝප්ප දෙකක්
  * අමු තුනපහ අවශ්‍ය පමණ
  * කුරුඳු / රම්පේ / කරපිංචා / රට ලූනු / සුදු ලූනු / අමු මිරිස් / ගම්මිරිස් /
  මුරුංගා කොළ / කහ අවශ්‍ය පමණ.
  * ලුණු
  දෙල් බත සාදන ක්‍රමය...
  පළමුව සහල් සෝදා ලිප තබන්න. දෙල් කපා කහට ඉවත් කිරීමට එම ජලයට දෙහි කැබැලි 2 ක් සහ අඹරන ලද කහ එකතු කරන්න. බත 3/4 පමණ ඉදීගෙන එනවිට කහට ඉවත් කරන ලද සේදූ දෙල් කැබලි ටික දමා තැම්බෙන්නට සලස්වන්න. ඊට රම්පෙ, කරපිංචා, කුරුඳු, ඉඟුරු, අමුමිරිස්, රටලූණු, කහ අවශ්‍ය පමණ ,ගම්මිරිස් ,බදින ලද තුන පහ හා අමුතුන පහ ස්වල්පයක් හා මුරුංගා කොළ ටික යොදන්න. උකු මිටි කිරි කෝප්ප දෙකක් එක්කර එයට අවශ්‍ය පමණ ලුණු ද දමා කලවම්කර මද ගින්නේ පිසින්නට හැර ,කෑමට ගැනීමට පුළුවන. කැමතිනම් තෙම්පරාදු කරගන්න. බත බෙරි නොවීමට වග බලාගන්න..
  See Full Video - https://youtu.be/W6xeyl65mYk
  236145790_367947794808294_650647537959348097_n.jpg