දෛවය සරදමකට මාහට වැලදුනු කෝවිඩ් 19 නිව්මෝනියා තත්ත්වය සහ මාහට ඉතාමත් සැකසහිත PCR පරීක්ෂණය.

PLKX

Active member
 • Sep 12, 2016
  153
  102
  43
  ගම්පහ
  සල්ලි නැත්තං යන්න වෙනවා පුතා එච්චරයි කතාව!
  උබලත් පරිස්සමට හිටපල්ලා!