නාඩි අල්ලලා බලලා බෙහෙත් දෙන හොඳ වෙදමහත්තුරු දන්නවද?

Any.key

Well-known member
  • Jul 13, 2017
    5,872
    9,835
    113
    එහෙම බෙහෙත් දෙන හොඳ තැන් තියනවද විස්වාස ද, ඉස්සර නම් හොඳ වෙදමහත්තුරු හිටියලු නේද නාඩි බලලා ලෙඩ වලට බෙහෙත් දෙන. දැන් නම් ගොඩක් තැන් වල බිස්නස් එකක් යන්නේ. ඔයාල දන්න හොඳ තැන් මොනවාද?