නාඩි අල්ලලා බලලා බෙහෙත් දෙන හොඳ වෙදමහත්තුරු දන්නවද?

redblack

Member
Jan 15, 2022
1
0
1
Kama kawama bada purawala dala wage wenwa smhrwlwta bade yata hariye kakkumak wage enwa dan sathi 2k 3k wage wnne endoscopy and blood check and scans kara ewa normal me wage asanipekata beheth ganna hoda sinhala hari ayurveda hri weda mahaththayek dnnwada.