නාසි ගුරං ගෙදරම

Bitter Truth

Well-known member
 • Dec 19, 2015
  6,706
  12,448
  113
  මහරගම
  😂 මූ කෑම හදන විදියට කෑම හදන්න බෑ බන්, මේ හුට්ටා එලෝලු විසික් කරනවනෙ රට වටේ

  ඉන්දුනීසියාවේ කෑම පට්ට..බීෆ් rendang ඵහෙම කාල තියෙනවද.මරු..😋

   

  tharakaf

  Well-known member
 • Oct 19, 2020
  2,757
  5,388
  113
  😂 මූ කෑම හදන විදියට කෑම හදන්න බෑ බන්, මේ හුට්ටා එලෝලු විසික් කරනවනෙ රට වටේ
  But putha there are chicks who will fuck this dude for the way he is cooking and presenting it. You see a lot of chicks drooling over this guys insta page :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: