නිකවැරටිය හරියේ කවුරු හර ඉන්නවද

chathuvv

Well-known member
 • Jun 28, 2008
  3,140
  573
  113
  ෆෝන් එකක් තියනවා ගන්න ඕනි.
  කවුරු හරි ඉන්නවද හෙල්ප් එකක් දෙන්න පුළුවන්
   

  ST.PIERRE

  Well-known member
 • Jun 19, 2017
  4,836
  8,698
  113
  octagon
  මම නම් ඒ පැත්තේ. අනුන්ගේ සල්ලි අත පත ගාන්නේ නැතුව .......