නිදහස් අදයාපනයේ මලගම සනිටුහන් කරමින් පලමු පුද්ගලික වෛද්‍ය පීඨය ආරම්බ කිරීමට සියල්ල සූදානම්🤬

Brandy2020

Well-known member
 • May 15, 2018
  12,617
  15,166
  113
  අන්න ඉංජිනේරු ෆැකල්ටි වල field තෝරන එක Z score එකෙන්ම කරන්න යනවාලු. නියම වැඩක් .

  හැමදාම first year exam ගේම ගහන පගා මරු ලෙකාලා සහ පඩ ඉස්කෝල ගැටි ඉවරයි.

  Private medical facilities & engineering faculties are essential to development of Sri Lanka
   

  Gunarathnam

  Active member
 • Sep 6, 2023
  250
  105
  43
  20
  Panadura
  අන්න ඉංජිනේරු ෆැකල්ටි වල field තෝරන එක Z score එකෙන්ම කරන්න යනවාලු. නියම වැඩක් .

  හැමදාම first year exam ගේම ගහන පගා මරු ලෙකාලා සහ පඩ ඉස්කෝල ගැටි ඉවරයි.

  Private medical facilities & engineering faculties are essential to development of Sri Lanka
  👌👈