නුවරඑළිය Resturant Help

bandarawithana

Well-known member
  • Oct 2, 2015
    669
    324
    63
    නුවරඑලිය කියන්නෙ expensive city එකක්. හොඳට වියදම් කරන්න බලන් පලයන් මොන restaurant එකෙන් කෑවත්. ලාබ තැනකට නම් තියෙන්නෙ හෙල බොජුන් එක විතරයි මන් හිතන්නෙ.