පක්ෂ මල්ලිලා pls thread වල රෙන්න එපා!

Amez

Well-known member
 • Nov 18, 2017
  1,175
  45
  48
  පක්ෂ මල්ලිලා pls thread වල රෙන්න එපා!

  මොන කරුමකයක්ද අයිසේ මේක, පක්ෂ රෙද්දක් පටන් අරන් මේකේ.එෆ් බී ගූ හන්දා මේකට එන්නේ...මේකට ආවහම සමසිරි පක්ෂෙයි අර පක්ෂෙයි මේ පක්ෂෙයි ඇවිල්ලා ත්‍රෙඩ් වල රීලා ගිහිං.....වැඩක් ඇති දෙයක්ද අයිසේ මේක??ගිහින් තමන්ගේ පවුලේ උදවියත් එක්ක ගත කරපංකෝ මේ වටිනා කාලේ...


  අනික GTRZ උබලට ඕවා කරන්න දෙයි කියලා තමා බය...සෝ පක්ෂ මල්ලිලා pls thread වල රෙන්න එපා!
   

  mmrizmy

  Well-known member
 • Dec 11, 2006
  2,791
  999
  113
  Sri Lanka
  එෆ් බී ගූ හන්දා මේකට එන්නේ...මේකට ආවහම සමසිරි පක්ෂෙයි අර පක්ෂෙයි මේ පක්ෂෙයි ඇවිල්ලා ත්‍රෙඩ් වල රීලා ගිහිං.....වැඩක් ඇති දෙයක්ද අයිසේ මේක??ගිහින් තමන්ගේ පවුලේ උදවියත් එක්ක ගත කරපංකෝ මේ වටිනා කාලේ...
   

  Amez

  Well-known member
 • Nov 18, 2017
  1,175
  45
  48
  gg.png