ප්ලාස්ටික් වෙනුවට අලිගැටපේර

U-tag

Well-known member
 • Nov 18, 2011
  11,940
  13,294
  113
  අලිගැටපේර වලින් වෙන්නේ ඔයිට වඩා විනාශයක්. දානයට Chile වල වතුරත් බොන්න නෑ ලු.

   
  Last edited: