ප්‍රශ්නයක් - ත්‍රිපිටකය සහ කඨිනය

hpalpola

Well-known member
 • මේ දිනවල රූපවාහිනියේ, ගුවන් විදුලියේ නිතරම කඨින පිංකම් ගැන ධර්ම දේශනා විකාශනය වෙනවා. විනය පිටකයේ මහාවග්ග පාලියේ කඨිනක්ඛන්‌ධකය ඇතුළත්. හැබැයි එතැන දි බුදුරජාණන්වහන්සේ කඨිනයෙන් පිං සිදුවෙන ආකාරය ගැන දේශනා කරන්නෙ නැහැ. මේ හැර කඨින චීවරය ගැන විනය පිටකයේ අවස්ථා කීපයකදී දේශනා කර තියෙනවා.

  කඨින පිංකමේ ආනිශංස ගැන ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වෙනවා ද? සඳහන් වෙනවා නම් ඒ මොන තැන්වලදි ද?
   

  hpalpola

  Well-known member
 • නාගිතාපදානය, ඛුද්දක නිකාය
  යාළුවා මේක තියෙන තැන ලින්කුවක් දානවද. මන් හිතන විදියට මෙතැන තියෙන්නෙ නාගිත ස්වාමීන්වහන්සේට ලැබුන ප්‍රතිඵලය. ඒක කඨින පූජාවේ ආනිශංසයක් විදයට බුදුරජාණන්වහන්සේ දේශනා කල බව කියන්න පුළුවන් ද?
   

  shadow134

  Well-known member
 • Jul 21, 2020
  3,337
  10,834
  113
  යාළුවා මේක තියෙන තැන ලින්කුවක් දානවද. මන් හිතන විදියට මෙතැන තියෙන්නෙ නාගිත ස්වාමීන්වහන්සේට ලැබුන ප්‍රතිඵලය. ඒක කඨින පූජාවේ ආනිශංසයක් විදයට බුදුරජාණන්වහන්සේ දේශනා කල බව කියන්න පුළුවන් ද?
  නාගිතාපදානය අපදාන පාලියේ නෑ. මම හිතුවේ අපදාන පාලියේ ඇති කියලා. ඔයා ඔය කියන විදිහේ දෙයක් මම දන්න තරමින් අසා නෑ. කඨිනයට ඔය තරම් ලොකු පිළිගැනීමක් තියෙන්නේ අට මහ කුසල්වලින් එකක් කියලා සදහන් වෙන නිසානේ. ඒවා ඉතින් පශ්චාත් කාලීන දේවල් නේ.
   

  hpalpola

  Well-known member
 • නාගිතාපදානය අපදාන පාලියේ නෑ. මම හිතුවේ අපදාන පාලියේ ඇති කියලා. ඔයා ඔය කියන විදිහේ දෙයක් මම දන්න තරමින් අසා නෑ. කඨිනයට ඔය තරම් ලොකු පිළිගැනීමක් තියෙන්නේ අට මහ කුසල්වලින් එකක් කියලා සදහන් වෙන නිසානේ. ඒවා ඉතින් පශ්චාත් කාලීන දේවල් නේ.
  යාළුවා ස්තුතියි.
   
  • Like
  Reactions: shadow134

  shamil45

  Well-known member
 • Aug 23, 2016
  2,757
  1,258
  113
  මහාවග්ගපාලියේ බලන්න


  1634796322523.png