ප්‍රසිද්ධ ලාංඡන වල සැඟවුණු සංකේත

NK123

Well-known member
 • Jul 29, 2015
  24,341
  2,758
  113
  Colombo
  10. The Lion King පෝස්ටරයේ කාන්තා රුව

  gup2qG5.jpg


  ලොව පුරා ජනප්‍රිය චිත්‍රපටයක් බවට පත්වූ The Lion King චිත්‍රපට පෝස්ටරයේ පසුබිමේ දැක්වෙන සිංහයාගේ රූපයෙහි
  සැඟවුණු කාන්තා රුවක් ද දකින්නට ලැබෙනවා.


  [/CENTER][/COLOR][/SIZE]

  :lol::lol::lol:

  You must spread some Reputation around before giving it to Misha_K again.