පාසල් යන දරුවන්ට වටිනා ඇප් එකක්

Rooooot

Active member
 • Jan 21, 2017
  266
  100
  43
  විද්‍යාව විෂයට කැමති දරුවන්ට ගෙදර සිටම ආරක්‍ෂිත ලෙස සිදු කල හැකි පරීක්ෂණ මෙම ඇප් එක් තුලින් සතිපතා ලිපි ලබාගත හැක. Notification පහසුකමද සහිතයි. පහල ලින්ක් එකෙන් PlayStore එක හරහා Download කරගන්න. වටිනවා නම් විතරක් Bump එකක් දාගෙන යන්න.

  Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scienceExp.rdmdevops

  flyer2.jpg