පිට පළාත් වල වාහන වල ආදායම් බලපත්‍ර කොළඹි&#350

eladakolla

Well-known member
 • Mar 20, 2012
  1,199
  183
  63
  ahanne ennada hoyagena
  පිට පළාත් වල වාහන වල ආදායම් බලපත්‍ර කොළඹි&#350

  පිට පළාත් වල වාහන වල ආදායම් බලපත්‍ර කොළඹින් ගන්න පුලුවන්ද ? පුලුවන් නම් කොහෙන්ද ගන්න ඕන ?
  පංචිකාවත්තේ තියෙන එකෙන් ඇහැකිද