පිරිමි හා කාන්තා මොලයේ වෙනස්කම්

Silva91

Junior member
 • Nov 5, 2020
  25
  34
  13
  Men vs Women Brain.jpg


  අද ටිකක් වෙනස් මත්තෘකවක් ගැන තමා කියන්න හදන්නේ සමහර විට මේ ගැන ඔයා දන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. කාන්තා මොලයේ හා පිරිමි මොලයේ තිබෙන වෙනස් කම් කිහිපයක් ගැන තමා කියන්න හදන්නේ.

  01.වැඩකිරීමේ හැකියාව

  කාන්තා මොලයට එකවර වැඩ කීපයක් හොදින් කරන්න පුළුවන් (multi-tasking).එත් පිරිමි මොලේට එකවරකට කරන්න පුළුවන් එක වැඩක් විතරයි (single tasking). ඒ නිසා කාන්තාවකට සින්දුවක් රසවිදිනගමන් පොතක් කියවන්න පුළුවන්.එත් පිරිමියෙකුට ඒ දෙකම එකවර කරන්න බෑ.එක්කෝ සින්දුව අහන්න වෙනවා.නැත්තන් පොත කියවන්න වෙනවා.

  02.කථනය හා ශ්‍රවණය

  කාන්තාවකට කතා කරන ගමන් අනිත් අය කියන දේට ඇහුම්කන් දෙන්න පුළුවන්.පිරිමියෙකුට එකවර ඔය දෙකම කරන්න බෑ.ඒ නිසා තමා කාන්තාවෝ පිරිසක් එක් රැස් උනාම එතන සද්දේ වැඩි.

  03.මොලයේ ප්‍රමාණය

  කාන්තාවකගේ මොලයේ ප්‍රමාණයට වඩා පිරිමියෙකුගේ මොලයේ ප්‍රමාණය 12% කින් පමණ විශාලයි. නමුත් හැකියාව කියන එක මොලේ ප්‍රමාණය මත රදා පවතින්නේ නෑ

  04.ප්‍රශ්න විසදීම

  පිරිමියෙකුට ප්‍රශ්නයක් ආවාම ඒක තනියම විසදගන්න බලනවා.ඒ නිසා ප්‍රශනයක් අවම පිරිමියක් බොහෝ වෙලා කල්පනා කර කර ඉන්නවා.නමුත් කාන්තාවකට රශ්නයක් අවම ඇය ඒක තව කෙනෙකු සමග පවසමින් ආතතිය අඩු කර ගැනීමට පෙලබෙනවා.ඔවුන්ට ප්‍රශ්නය විසදාගැනීමට උත්සහ කිරීමට වඩා තව කෙනෙකු සමග පැවසීමෙන් ලොකු සහනයක් ලබනවා

  05.භාෂාව

  පිරිමියෙකුට තම මවු භාෂාවට අමතරව තව භාෂාවක් ඉගෙන ගැනීම තරමක් අසීරු කාර්යක්.නමුත් කාන්තාවන්ට එය එතරම් අසීරු නෑ.ඒ නිසා තමයි හින්දි films බලන කාන්තාවන්ට හොදට හින්දි පුළුවන් වෙන්නේ.එත් පිරිමින්ට එහෙම film බැලුවට හින්දි පුළුවන් වෙනවා අඩුයි.

  more details