පොහොට්ටුවේ උන් වරෙල්ලා ඇතුලට. ඊගාව නායකයා කවුරු වෙනවටද කැමති?

ඊගාව නායකයා කවුරු වෙනවටද කැමති?

 • Namal Rajapakse

  Votes: 22 27.8%
 • Basil Rajapakse

  Votes: 10 12.7%
 • G. L. Peiris

  Votes: 3 3.8%
 • Dinesh Gunawardhana

  Votes: 4 5.1%
 • Vidura Wickramanayake

  Votes: 7 8.9%
 • Wimal Weerawanse

  Votes: 11 13.9%
 • Keheliya Rambukwella

  Votes: 1 1.3%
 • Mahindananda Aluthgamage

  Votes: 1 1.3%
 • Sudarshani Fernandopulle

  Votes: 10 12.7%
 • Dullas Alahapperuma

  Votes: 10 12.7%

 • Total voters
  79

dfgrendezvous

Well-known member
 • Mar 14, 2008
  1,781
  2,271
  113
  කියපල්ලා කවුරු ඊගාව පොහොට්ටු පක්ශේ නායකයා වෙනවට කැමතියිද කියලා.
  උඹලා කැමති කෙනා කවුද කියපන්.
  ඌ නායකයා වෙන නොවෙන එක වෙනම දෙයක්.
   

  pathumputha

  Well-known member
 • Feb 20, 2018
  2,515
  4,830
  113
  රාජපක්ෂ කාමයන් මත්වෙලා ඉන්නේ ඕකුන්. වෙනිත් උන්ගෙන් වැඩක් නෑ.
   
  • Haha
  Reactions: Kamal1996

  pathumputha

  Well-known member
 • Feb 20, 2018
  2,515
  4,830
  113
  ආයේ මුන් රාජපක්ෂ කෙනෙකුට දීල උක පලා ගත්තේ නැත්තන් මුන් බයියෝ නෙමයි.
  ආයේ මුන්ව අන්දලා මුන්ගේ උක පැලුවේ නැත්තන් උන් රජ පක්ස්හලත් නෙමෙයි.
   

  shenat

  Well-known member
 • May 13, 2007
  30,001
  31,625
  113
  ආශ්චර්යමත් රටක
  1. බැසිල්
  2. නාමල්

  1 ට නාමල් පත් උනොත් රටට එකෙන්ම කෙළවිලා ගිහින් බයියො දුක් විඳින එක අඩුවෙලා එකපාරම මැරිලා යනවා. හැබැයි මුලින් බැසිල් පත් උනොත් තව ණය එහෙම අරගෙන නොමරා මරන තත්වෙට පත් කරලා බයියොන්ට තව දුක් විඳින්න දෙන්න පුලුවන් උපරිමෙට එන්න කලින්. රෝල ගහන්න පුලුවන්. ඒ නිසා මම වඩා කැමති ඒ විදියට. :love:
   

  Honey Bunch

  Well-known member
 • Nov 24, 2018
  4,824
  7,003
  113
  Kandy
  ආයේ මුන් රාජපක්ෂ කෙනෙකුට දීල උක පලා ගත්තේ නැත්තන් මුන් බයියෝ නෙමයි.
  ආයේ මුන්ව අන්දලා මුන්ගේ උක පැලුවේ නැත්තන් උන් රජ පක්ස්හලත් නෙමෙයි.
  පුක පලන නිසාත රජ පස්ස කියන්න්නේ

  ආයේ මුන් රාජපක්ෂ කෙනෙකුට දීල උක පලා ගත්තේ නැත්තන් මුන් බයියෝ නෙමයි.
  ආයේ මුන්ව අන්දලා මුන්ගේ උක පැලුවේ නැත්තන් උන් රජ පක්ස්හලත් නෙමෙයි.
  රජ ෆක් එකක් දෙන නිසා රජෆක් සද
  ------ Post added on Nov 21, 2021 at 9:10 AM
   
  • Haha
  Reactions: hasithayad