පෝන්,Computer ඇක්සසරීස් Biz එකක් පටන්ගන්න යන්නේ..උපදෙස්

Calcula

Well-known member
 • Jul 23, 2021
  402
  418
  63
  පෝන්,කම්පියුටර් ඇක්සසරීස් බිස්නස් එකක් පටන්ගන්න යන්නේ..

  දැනටමත් කරන අය ඉන්නවන්ම් ටිප්ස්,ට්‍රික්ස්,උපදෙස් දාන් යන්න ෆ්‍රෙන්ස්.:cool:

  අනිත් අයත් අදහස්,යෝජනා,චෝදනා දාන්න.:-)

  ලොකු ගානක් අතේ නෑ..බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න ලොකුවට සුදුසු වෙලාවකුත් නෙවේ වුනත් මේක කරන්නම ඕන ෆ්‍රෙන්ස්. 🥺 😐