බඩු මල්ලක් බෙදා හැරීමේදී උණුසුම් තත්ත්වයක්....මේ රට ඉතියෝපියාවක් කරවපු උන්ට ශාප වේවා

Hasitha22

Well-known member
 • Aug 28, 2021
  5,816
  5,094
  113


  https://www.facebook.com/NewsfirstSL/videos/%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A-%E0%B6%86%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB-%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA-%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A-%E0%B6%B6%E0%B6%A9%E0%B7%94-%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A-%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%8F-%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93-%E0%B6%8B%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A/625725676373895/


  මේ රට ඉතියෝපියාවක් කරවපු උන්ට ශාප වේවා
   

  10ben

  Well-known member
 • Apr 21, 2011
  2,690
  1,986
  113
  මම දන්න කාලේ ඉදන්ම කොච්චිකඩේ පල්ලියේ මංගල්ලෙට බනිස් බෙදද්දිත් ඔහොම තමයි බං. ඒවා ජාන වලින්ම එන එවා. උබ වද ගෑනි වගේ ශාප කර කර, කෙල ගගහා වැලි වීසි කර කර මොකද මේ?