බව්වා

Mad Weera

Well-known member
 • Oct 13, 2015
  3,382
  2,593
  113

  Watch: Dinesh Karthik praises ‘Bawwa’, Sri Lanka’s throw down specialist who is part of India team​


  ormer Indian cricketer Dinesh Karthik on commentary in the 2nd Test between England and India praised Nuwan Senevirathne also known as ‘Bawwa’ who’s part of support staff for Indian cricket team. He said the Sri Lankan, is very fast and and strong and great addition to the Indian coaching set up.

  Nuwan Seneviratne is a former Sri Lankan first class cricketer and was part of the Sri Lanka coaching staff and was the fielding coach of A team.

  He is very well known for his left hand throw downs in the nets with max speed reaching 175kmph. He was recruited by Indian team in 2018 after Sri Lankan team opted out his services.

  https://www.cricwire.lk/2021/08/17/...jtWRpENHMJJfqIR9WPYHwSZmbYTakqhCLNS8aPMbYdJA4


  144821930_4297395660289346_7696088245256846009_n (1).jpg  228586549_4718053308207946_7357225277372828825_n.jpg  75303394_2869490643064231_2155316306843271168_n.jpg

  ------ Post added on Aug 17, 2021 at 11:33 PM
   

  Mr UNKNOWN

  Well-known member
 • Jun 19, 2016
  4,979
  2,875
  113
  අපේ බේසික පුතාලට අගයක් නෑ බං.මුන් මේ සල්ලි ටිකක් හොයාගෙන ආතල් ගන්න බලාගෙන ක්‍රිකට් ගහන පොම්නයොනෙ.ලොවෙත් පොරව එලවගන්න ඇත්තෙත් මෙන්ඩා ප්‍රමුඛ තුන් කට්ටුව වෙන්න ඇති 😡
   

  Executer

  Awrudu Games 2017 - Winners
 • Jan 24, 2013
  19,538
  5,647
  113
  ★Cutting Edge★
  අපේ බේසික පුතාලට අගයක් නෑ බං.මුන් මේ සල්ලි ටිකක් හොයාගෙන ආතල් ගන්න බලාගෙන ක්‍රිකට් ගහන පොම්නයොනෙ.ලොවෙත් පොරව එලවගන්න ඇත්තෙත් මෙන්ඩා ප්‍රමුඛ තුන් කට්ටුව වෙන්න ඇති 😡
  ඔව් මෙන්ඩිස් හුටුමානන්ට ඌයිය වෙනවලු හයියෙන් ඇගට බෝල් කලාම :dull: