බැඳපු උන් කියපන් උඹලගේ ගෑනු/කෙල්ලෝ කරන ජොබ් ගැන

ගෑනිගේ ජොබ් එක මොකක්ද?

 • Teacher

  Votes: 16 11.9%
 • Doctor

  Votes: 10 7.5%
 • Lawyer

  Votes: 4 3.0%
 • Engineer/IT

  Votes: 20 14.9%
 • රජයේ කන්තෝරුවක

  Votes: 10 7.5%
 • ස්වයං රැකියාවක්

  Votes: 4 3.0%
 • රස්සාවක් කරන්නේ නැහැ

  Votes: 29 21.6%
 • Management/ HR/ Marketing

  Votes: 16 11.9%
 • Nurse

  Votes: 5 3.7%
 • Other job

  Votes: 20 14.9%

 • Total voters
  134

dfgrendezvous

Well-known member
 • Mar 14, 2008
  1,781
  2,270
  113
  බැඳපු උන් කියපන්කෝ උඹලගේ ගෑනු/කෙල්ලෝ කරන ජොබ් ගැන. උඹේ ජොබ් එකට වැඩිය හොඳයිද? උන් උඹට වැඩිය පඩි ගන්නවද? උන්ගේ ජොබ් එක හින්දා උඹලට කැපවීම් කරන්න උනාද? ඒ කියන්නේ උන්ගේ රස්සාව හින්ද උඹටත් කට්ටද?
   

  aruna1

  Well-known member
 • Apr 22, 2008
  8,720
  3,702
  113
  34
  Galle
  බැඳපු උන් කියපන්කෝ උඹලගේ ගෑනු/කෙල්ලෝ කරන ජොබ් ගැන. උඹේ ජොබ් එකට වැඩිය හොඳයිද? උන් උඹට වැඩිය පඩි ගන්නවද? උන්ගේ ජොබ් එක හින්දා උඹලට කැපවීම් කරන්න උනාද? ඒ කියන්නේ උන්ගේ රස්සාව හින්ද උඹටත් කට්ටද?
  1. Same
  2. Same
  3. Sort of
  4. Sort of
   

  Stimulus mind

  Well-known member
 • Feb 27, 2021
  11,988
  53,055
  113
  Los Alamos
  තාම බැඳල නෑ. @hodakolla මෙහෙ වරෙන්.සුදුසු උපදෙසක් දියන් මේ ත්‍රෙඩ් එකට. :lol:
  හපෝ, කථා කරන්න එපා ඔය යෝධයට :no:. එයැයි තනියෙන් හානවනම් කමක් නෑ. අහක ඉන්න අහිංසක අපිවත් අවුස්සලා හෑමට සෙට් කරගන්නවනෙ. :(
   

  PrasangaSPerera

  Well-known member
 • Jul 18, 2020
  3,369
  6,733
  113
  හපෝ, කථා කරන්න එපා ඔය යෝධයට :no:. එයැයි තනියෙන් හානවනම් කමක් නෑ. අහක ඉන්න අහිංසක අපිවත් අවුස්සලා හෑමට සෙට් කරගන්නවනෙ. :(
  හම්මටසිරි ඒක හොඳටම කරල... :lol: :lol: